DFU budget 2015

DFU Budget 2015 igangsættes

Hermed skydes DFU budget 2015 processen i gang og der er afsendt mail fra DFU's kontor til alle udvalg, klubber og DFU's bestyrelse, hvor der er vedhæftet retningslinjer og vejledninger, der bedes gennemgås inden I udarbejder og indsender Jeres input til DFU’s budget 2015 til dfu@dfu.dk.

Vi har igen år valgt at fokusere på enklere retningslinjer/vejledninger, som derfor helt har erstattet de tidligere templates/skabeloner, der blev brugt de andre år.
Derfor håber DFU’s administration og bestyrelse, at I, som klubber og udvalg, kan udarbejde nogle meget konkrete og gennemarbejdet budgetinput, så DFU’s bestyrelse får et godt beslutningsgrundlag at arbejde ud fra.
Om Jeres input er udarbejdet i word, excel, pdf etc. er ikke afgørende, men det er derimod vigtigt, at budgetinput’et er konkret og gennemarbejdet.

Udmeldingen til udvalgene er, at der skal tages udgangspunkt i samme beløbsstørrelse og samme fordeling mellem udvalgene som budget 2014.

Det er samtidigt muligt, at danne sig et overblik over Budget-2015 processen (deadlines, beslutning, møde etc.) via billedet nedenfor.

I budget processen, som i år har deadline søndag d. 5. oktober, vil vi gerne opfordre til, at klubber og udvalg arbejder sammen om Jeres budget input jf. retningslinjerne og naturligvis inddrage DFU’s administration, hee@dfu.dk og nnl@dfu.dk i det omfang det er nødvendigt.
For klubberne betyder det, at man skal tage fat i udvalgene ASAP, hvis udvalgene skal kunne nå at indarbejde samarbejdsmulighederne i deres færdig oplæg til DFU bestyrelse.

Derudover kan udvalgene inddrage SU- eller AU-formanden eller de respektive udvalg for råd, vejledning og sparring i forhold til planerne for 2015.

Klubber, udvalg og bestyrelse har endvidere mulighed for at tage en yderligere dialog om budget 2015 på Miljø- og klubudviklingsseminaret d. 20.-21. september, se mere på DFU.DK.

Budget- og formandsmødet afholdes lørdag d. 29. november 2014, hvor budgettet for 2015 fremlægges – tid og sted vil blive annonceret (dog øst for Storebælt).

.