Aktivitetsudvalget

AU har som hovedansvarsområde alt, hvad der omhandler bredden. Dvs. disciplin skill camps, udtjeksweekender, breddeprojekter, invitationer og programmer, strukturer for afholdelse af div. camps, koordinering af kalender ift. alle bredde aktiviteter og evt. storfly stævner, værktøjer til de administrative opgaver, overholdelse af budgetter, budgetproces AU samt fordeling og koordinering af støttemidler mv., koordinering af eliteudøvere opbakning til breddearbejdet, fastholdelse af tovholder og aktiviteter.

Posterne i DFU's aktivitetsudvalg (AU) har igennem en årrække været umulige at få besat, hvorfor udvalget nedlægges.

DFU bestyrelsesmedlem - Mikkel Vester Petersen, VAF

Kontakt hele AU på au@dfu.dk 

_______

Retningslinjer og hjælpeværktøjer 

Rammer for støttebeløb

Budget til afholdelse af skill camp

  

Aktiviteter / kalender

Se galleriet

Download "Springeren"