Ulykker kan forekomme når man springer i faldskærm.
Derfor er det en rigtig god idé, at sikre sig selv og sin familie økonomisk ved at tegne en ulykkesforsikring.

Alle klubber under DFU er via Danmarks Idrætsforbund dækket af en række kollektive forsikringer igennem Tryg Forsikring:

  • Ansvarsforsikring
  • Arbejdsskadeforsikring
  • Psykologisk krisehjælp
  • Idrætsrejseforsikring
  • Retshjælpsforsikring

Er ulykken sket, så skal uheldet/ulykken anmeldes til Tryg via telefon 7011 2020 - husk dog at informere DFU's kontor - læs mere om forsikringerne på www.idraettensforsikringer.dk

Bemærk: Det er klubben og klubbens lønnede og ulønnede ledere (f.eks. instruktører og dommere), der er dækket i forbindelse med direkte instruktørvirke eller anden medhjælpervirke
Ikke idrætsudøverne/springere, hvis de kommer ud for en ulykke, mens de dyrker idræt eller under transporten til og fra en idrætsbegivenhed, så er det springerens egen forsikring.

Der vil kunne opstå gråzoner, men det er rigtig vigtigt, at man som instruktør gør sig nogle klare overvejelser, hvornår man er idrætsudøver og instruktør.
Klubben har her også et ansvar for at skitsere dette både for instruktører og almindelige frivillige.

Idrætsrejseforsikringen vil i særlige tilfælde også dække idrætsudøverne.

 

DFU's ansvarsforsikring (3-partsforsikringen)

Hvis du tager til udlandet for at springe faldskærm, så vil du, via dit medlemsskab af Dansk Faldskærms Union, være dækket af DFU's 3-partsforsikring (ansvarsforsikring), dvs. ved "fun-jumping", træningsspring eller anden direkte faldskærmsaktivitet på en dropzone uden for Danmarks grænser.

Det er dog springeren selv, som bærer selvrisikoen, hvis uheldet er ude, når springet ikke foretages på en DFU springplads. Selvrisikoen er kr. 5.888.​
Se forsikringskort her, som du bør har med når du tager til udlandet og springer - NYT kort for 2024 med højere dækningsgrad

​MEN HUSK - at det er dit ansvar, som springer, at tegne en ulykkes- og en rejseforsikring, der begge bør dække ’farlig sport’. Du bør søge rådgivning ved dit eget forsikringsselskab.

Derudover anbefales det, at man laver "buddy-ordninger", dvs. laver et dokument, evt. via Google, som beskriver nogle basis informationer om den enkelte springer, som kan benyttes af andre i tilfælde af ulykke.

Link: Se eksempel på basis information 

Endvidere kan du via dette link danne dig et overblik over DFU og DIF forsikringer og hvad disse forsikringer dækker:

Link: Oversigt for forsikringsforhold i DFU.

 

Faldskærme som håndbagage

Igennem flere år har der været forespørgsel omkring problematikken med at tage faldskærme med som håndbagage igennem især security.

Luftfartsmyndighederne har optaget medbringning af faldskærme som håndbagage på lige fod med lavinerygsække ift. bl.a. eksplosiver i sikkerhedsudløserne. Det er dog stadig anbefalingen, at man så vidt muligt ikke tager faldskærmsgrej med som håndbagage, da der ved evt. mellemlandinger eller andet, kan opstå andre problemstillinger, som kan være svære at løse. Det er anbefalingen at have dokumentationen med omkring sikkerhedsudløsere fra hhv. cypres og vigil. Husk, at det forsat ALTID er security og piloten/flyselskabet, som har den afgørende beslutning.

I Kastrup Lufthavn er der en såkaldt go/no go liste, hvor faldskærme er på go listen under samme kategori som lavinerygsække. Det som bl.a. driller er sikkerhedsudløsere, som ved dette burde være løst :-)

Tilladelsen er givet til hele DK, dvs. alle lufthavne i DK, men hvor vidt der findes go/no go lister i f.eks. Billund og Ålborg, som derved gør det nemt for security at håndtere, er endnu ikke undersøgt. Men det ændrer IKKE på, at det er godkendt af Trafik og byggestyrelsen som håndbagage og optaget på listen over "farlig gods", som kan medtages som håndbagage.

 

Herunder et par relevante links til diverse dokumenter og hjemmesider vedr. sikkerhedsudløsere:

Link: Vigil X ray kort  -  Vigil Lithium vers. transportation 

Link: Vigil hjemmeside

Link: Cypres User manuel/guide (side 45 x ray kort, side 57 og frem, div. godkendelser fra luftfartsmyndigheder)

Link: Cypres security transportation  

Link: Cypres hjemmeside

Aktiviteter / kalender

Se galleriet

Download "Springeren"