DFU består af bestyrelse, administration og udvalg.

DFU udøvelse af faldskærmsspring gennemføres i henhold til luftfartmyndighedernes til en hver tid gældende regler for faldskærmsudspring jf. BL9-1

Derudover er Faldskærmsbestemmelserne det daglige regelsæt og driftshåndbog for Dansk Faldskærms Union og hertil hørende medlemmer, som er klubberne.

DFU’s organisation kan skitseres som nedenstående:

Kongelig Dansk Aeroklub (KDA), Idrættens Hus, 2605 Brøndby, kda@kda.dk

Kongelig Dansk Aeroklub (KDA) er Danmarks luftsportsforbund og interesseorganisation for sportslig, privat og forretningsmæssig flyvning i alle former  i Danmark.

FAI/sportslicenser til international konkurrencedeltagelse og rekorder (nationale og internationale) udstedes af KDA. Derfor skal du sende en mail til dfu@dfu.dk eller sportslicens@kda.dk. Du kan finde en oversigt over de danske historiske rekorder under menupunktet "Sportsudvalget".

 

Danmarks Idræts-Forbund (DIF), Idrættens Hus 20, Brøndby Stadion, 2605 Brøndby, www.dif.dk

DIF er interesseorganisation for 62 specialforbund, herunder bl.a. DFU, Svæveflyveunionen og Hang- og Paraglider unionen. DIF varetager idrættens forhold og interesser nationalt og internationalt. Medlemskabet af DIF bidrager væsentlig til DFU’s muligheder for udvikling bl.a. i form af økonomisk støtte.

 

Fédération Aéronautique Internationale, FAI - The World Air Sports Federation, Maison du Sport International, Av. de Rhodanie 54, CH-1007 - Lausanne, Switzerland, Tlf: +41 21 345 1070, www.fai.org

FAI varetager på internationalt plan alle luftsportsdiscipliner. Via KDA er DFU medlem af FAI og kan derved deltage i konkurrencer mv. på internationalt plan.

International Skydiving Committee - ISC er en komite under FAI, hvor alle faldskærmsrelaterede regelsæt for konkurrencer, sikkerhed mv. bliver udarbejdet og drøftet.

 

Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, tlf. 3379 0079, www.friluftsraadet.dk , fr@friluftsraadet.dk

Friluftsrådet er en friluftsorganisation, som varetager alle udendørsinteresser i foreningslivet. DFU sidder med i denne organisation for at have en stærk og relevant partner i forbindelse med fastholdelse af retten til friluftsliv og udendørs aktivitet. Der er også relevante tilskudsmuligheder at søge både som klub og union igennem friluftsrådet.
 

Aktiviteter / kalender

Se galleriet

Download "Springeren"