DFU uddannelsesmateriale - manualer - vejledninger 

For elever, instruktører og materiel.

Disciplinuddannelse findes ved hver af disciplin menupunkterne under Discipliner

 

ELEV:

Uddannelseskanalen på YouTube

AFF elevmanual

PA-MB 1.b Pakkemanual

Skærmflyvningsmanual (DK) / Canopy Piloting manual (UK)

Skærmflyvningsøvelser

PA-UB 1. Pensum teoriprøve til C-certifikat

 

Springerudvikling

FS udtjeksskema

FS udtjeksvejledning

Oversigt over DFU udtjekkere - findes under "Uddannelse" fanen på de specifikke disciplinsider

 

INSTRUKTØR:

Tillæg til generelle bestemmelser (GB):

PA-GB 1.b Godkendte wingsuits

 

Tillæg til uddannelsesbestemmelser (UB):

Exithøjde for elever

PA-UB 51.a Krav til førstehjælpsuddannelse

PA-UB 51.b Udtjektsprøve for instruktører

Kontrolskema til udtjek

 

Manualer og vejledninger:

AFF instruktørmanual

Faldskærmspilotmanual

Faldskærmspilotlogkort

PA-UB 1.b Levels i tandemasteruddannelsen

NY Indmeldelsesproces i KlubAdmin

 

MATERIEL:

Tillæg til materielbestemmelser (MB):

PA-MB 1.c Godkendte sikkerhedsudløsere

PA-MB 1.d Godkendte seletøjer

PA-MB 1.e Seletøj godkendt til elevbrug

PA-MB 1.f Hovedskærme godkendt til elevbrug

PA-MB 1.g Reserveskærme godkendt til elevbrug

PA-MB 1.i Skærme til C-certifikatspringere - opdateret juni 2022

PA-MB 1.l Info til udland omkring pakkecertifikater

 

Vejledninger og manualer:

PA- MB 1.a Pakkeuddannelse pakker

PA-MB 1.b.1 Pakning af pouch system

PA-MB 1.h Årskontrol

PA-MB 1.j Afmærkning af elevseletøj 

PA-MB 1.k Grejtjek

PA-MB 2.d Checkliste for årskontrol

PA-MB 1.m Spring med flag

PA-GB 1.d Vejledning om dispensation for sikkerhedsudløsere

PA-GB 1.f Hjelmmonteret udstyr

PA-UB 1 Handycam til tandemmastere

PA-UB 1.e Regler om DFU's faldskærmsvinger

Konvertering fra USPA til DFU

Pakkevideoer fra Performance Designs (PD)

 

ANSØGNINGSBLANKETTER:

Tilmeldingsblanket til instruktørforkursus 2022

Faldskærmscertifikat C-G 

PA-GB 2.b Opvisningscertifikat

PA-MB 2.a Pakkecertifikat

PA-MB 2.b Seniorpakkercertifikat

Instruktørelev
Invitation til instruktørelevkursus 2022

Instruktør I, II - instruktøreksamen 
Tilmelding til INS-I eksamen  2022 - Åben for tilmelding
Tilmelding til INS-II eksamen 2022 - Åben for tilmelding
Tilmelding til instruktørelevforkursus 2023 (ikke åbent for tilmelding endnu)

Tandemmaster

Tilmelding til tandemmasterkurset

AFF instruktør

 

FORNYELSE AF INSTRUKTØR OG MATERIEL CERTIFIKATER:

Instruktør I, II, AFF, tandem
NY PROCES FOR FORNYELSE AF INSTRUKTØRER - læs vejledningen her

Masterrigger, rigger, reservepakker

Instruktør og materiel kurser

Uddannelses materiale

Aktiviteter / kalender