På baggrund af dialogerne på udviklingsseminaret og repræsentatskabsmødet 2022, har DFU introduceret en ny økonomisk strukur, herunder en ny støttemodel. Midlerne fordeles fremover via to puljer, aktivitetspuljen og fællesskabpuljen.

Støttestrukturen er ny, og der kan derfor forekomme små justeringer i retningslinjer og procedurer. 

 

Hvem kan søge?

  • Alle medlemmer og klubber under DFU 
  • Alle som ønsker at afvikle en aktivitet til fordel for medlemmer og klubber under DFU 

 

Retningslinjer

Retningslinjer for Aktvitetspuljen

Retningslinjer for Fællesskabspuljen

 

Ansøgningsskema

Ansøgningsskema for Aktivitetspuljen

Ansøgningsskema for Fællesskabspuljen

 

Lokalunionsfonden

Har du eller din klub en god idé, men mangler støtte til iværksættelse?

DFUs bestyrelse administrerer lokal unionsfonden, hvis økonomiske grundlag stammer fra de tiloversblevne formuer fra de tidligere unioner hhv. Sjællands Faldskærm Union (SFU) og Jylland-Fyns Faldskærms Union (JFFU).

Fondens formål er at fastholde og udvikle faldskærmssporten i Danmark. Fonden støtter klubber, hold og enkeltpersoner hovedsageligt indenfor bredden (dvs. IKKE elite, men derunder) tilknyttet DFU .

Der uddeles normalt portioner af max. kr. 10.000,-

Du kan her finder yderligere oplysninger om den aktivitetsstøtte der bevilges fra fonden, herunder vejledning i ansøgning samt et ansøgningsskema.

Link: Vedtægter for Lokalunionsfonden

Link: Ansøgningsskema til lokalunionsfonden

Link: Vejlednings for ansøgning til Lokalunionsfonden