Instruktørudvalget

Udvalget er DFU´s faglige eksperter og rådgivere med hensyn til uddannelse og grundlæggende forhold omkring springvirksomhed, herunder særligt sikkerhedsmæssige forhold. Instruktørudvalget har derfor et stort ansvarsområde. Al uddannelse af faldskærmsspringere og instruktører samt opvisninger, uddannelsesmateriale, springpladser, hændelser mv. Yderligere opgaver og kompetence områder mv. findes i FB'eren under Administrative Bestemmelser (AB) 11, side 43-44.

Instruktørudvalget (IU), mail til hele IU: iu@dfu.dk yderligere kontakt oplysninger klik her

DItte Johnsen, Varde Faldskærmsklub, Formand

Antal spring: ca. 1400 spring
Startede i sporten: 2004
Job: 
Primær disciplin: Hyggespring
Typisk beskæftigelse hjemme i klubben:  FS, præcision, AFF og en smule storformation, men springer nu mest bare på hyggebasis. Gift med en anden faldskærmsspringer og mor til to :) 
Ansvarsområde: Instruktøruddannelse og Opvisninger

 

BILLEDE ER PÅ VEJ

Sune Stüker Hansen, medlem, Kolding Faldskærmsklub

Antal spring: 
Startede i sporten: 
Job: 
Primær disciplin: Hyggespring
Typisk beskæftigelse hjemme i klubben: 
Ansvarsområde: FF, Video og Pladsgodkendelser

 

Flemming Borup Andersen, Nordjysk Faldskærmsklub

Antal spring: +6.000
Startede i sporten: 2002
Job: Oversergent i Forsvaret 
Primær disciplin: FS og CP
Typisk beskæftigelse hjemme i klubben: Virke som instruktør-I, AFF-instruktør og tandemmaster. Holder af at arbejde med elever, og introducere personer til vores sport igennem eksempelvis et tandemspring
Ansvarsområde: Elevmateriale, AFF, FS, CP

 

Claus Larsen, Odense Faldskærmscenter

Antal spring: ca. 
Startede i sporten: 1990
Job: Pilot, kaptajn på Boeing 767
Primær disciplin:  Hyggespring, storformation mest i udlandet, tandem
Typisk beskæftigelse hjemme i klubben: FS hyggespringer, 1er
Ansvarsområde: Certifikater, Tandem, CRW, Wingsuit, Hændelsesindberetninger

 

Tandemexaminers:

Tandemexaminers varetager tandemmasteruddannelse i samarbejde med IU. Examiners er udpeget af IU og indstillet og godkendt af DFU bestyrelse.

  • Mads Nørrelund Olsen, OFC 
  • Christian Møller Jensen, JGKI. Kontakt pr. mail: tandem@dfu.dk  

Tandemevaluatorer:

Tandemevaluators skal støtte DFU's tandemexaminers: 

  • Jan Hilding, OFC
  • Flemming Andersen, NJFK

AFF examiners:

AFF exsaminers varetager AFF instruktøruddannelse i samarbejde med IU. Exsaminers er udpeget af IU og indstillet og godkendt af DFU bestyrelse.

  • Tom Jørgensen, Aversi
  • Rasmus Thomsen, KFK. Kontakt pr. mail: aff@dfu.dk

 

DFU lægekonsulenter:

Ved lægefaglige spørgsmål i forbindelse med faldskærmsspring, har DFU to læger (som selv er faldskærmsspringere), der har stillet sig til rådighed for spørgsmål, som kan dukke op under et uddannelsesforløb eller et stævne.

Vest for Storebælt: Marianne Lisberg, NJFK, tlf. 6061 5594 
Øst for Storebælt: Christian Bruhn Gufler, FDK, tlf. 6048 1620

 

Pilot konsulent:

Rasmus Nielsen er tilknyttet som faglig sparringspartner på faldskærmspilotområdet. Rasmus er uddannet erhvervspilot og arbejder til dagligt på Airbus 320. En stor del af fritiden bruges på faldskærmsflyvning rundt om i landet - hovedsageligt på C182 og Caravan. Har et staticline samt et tandem-spring. 

Rasmus kan kontaktes vedr. spørgsmål omkring alt som har med flyteknisk viden og ikke mindst faldskærmspiloterfaring.

Kontakt oplysninger: 
Mail: pilot@dfu.dk
Mobil: 27824382 

 

Seneste nyheder

Instruktører søges til udvikling af E-læringsmaterialer

I forbindelse med udarbejdelsen af en central E-læringsplatform, ønskes der oprettet en arbejdsgruppe bestående af fem til seks personer. Gruppen består for nuværende af projektleder Tobias T. Jacobsen og IU-medlemmerne Sune S. Hansen og Flemming B. Andersen. I gruppen ønskes yderligere en repræsentant fra Materieludvalget (MU) samt to instruktører fra DFU’s instruktør stab. 

Tilmelding til instruktørelevkursus 2023

Der er nu åbent for tilmelding til instruktørelevkursus 2023!

Kurset foregår d. 4-5 marts i Odense Faldskærmscenter (OFC).

Husk at undersøge mulighederne for støtte til kursusdeltagelsen i jeres kommune. Der arbejdes i øjeblikket på højtryk, for at udarbejdet en kursusbeskrivelse, som i kan bruge som dokumentation for jeres deltagelse.

Faldskærmspiloter og instruktører kan finde information her ift. uddannelse mv.

Uddannelse og godkendelse til faldskærmspilot står beskrevet i FB'eren under Generelle Bestemmelser (GB) 46 (som findes på side 86-87)

Rasmus Nielsen er tilknyttet som faglig sparringspartner på faldskærmspilotområdet. Rasmus er uddannet erhvervspilot og arbejder til dagligt på Airbus 320. En stor del af fritiden bruges på faldskærmsflyvning rundt om i landet - hovedsageligt på C182 og Caravan. Har et staticline samt et tandem-spring. 

Rasmus kan kontaktes vedr. spørgsmål omkring alt som har med flyteknisk viden og ikke mindst faldskærmspiloterfaring.

Kontakt oplysninger:
Mail: rasmusnielsen15@gmail.com
Mobil: 27824382 

Der lavet en pilotmanual samt et logkort til uddannelsen som faldskærmspilot ----> Se mere under uddannelsesmateriale ---->

Instruktør og materiel kurser

Uddannelses materiale

Aktiviteter / kalender