DFU bestyrelse har i efteråret 2012 vedtaget følgende:

  • DFU ønsker at sikre alle interesserede adgang til faldskærmssporten og vedkender sig sit ansvar for udøvernes omsorgspligt over for naturen og miljøet.
  • Ansvaret for indvirkning på miljøet starter med den enkelte springer, men omfatter blandt andet også klubbernes ledelse, DFU og arrangørerne af faldskærmsarrangementer. DFU vil løbende forbedre kendskabet til DFU’s miljøpolitik og forståelse herfor, blandt egne medlemmer. Såvel også i offentligheden, regulerende myndigheder samt samarbejdspartnere.
  • DFU og faldskærmssporten har interesse i at bevare og beskytte miljøet. Sporten accepterer sit ansvar på miljøområdet og opfordrer sine medlemmer til at træffe fornuftige og miljø rigtige beslutninger og at følge anbefalingerne for reduktion af miljøpåvirkning i foreningen og sporten som helhed.
  • DFU vil offentliggøre miljømæssige adfærdskodekser for faldskærmssportens discipliner, klubber og medlemmer (der dækker bl.a. hensynsfuld flyvning, operationelle procedurer, naturbeskyttelse etc.), og understøtte at disse kendes og opretholdes af alle medlemmer.
  • DFU miljøpolitik implementeres i respekt for luftfartssikkerheden og den til enhver tid gældende lovgivning, samt alle regulerende organer der udøver bestemmelse overfor sportens discipliner

Miljø er en stor og vigtig ting at forholde sig til i faldskærmssporten. DFU har valgt aktivt at være en del af miljøet og dermed også varetage naturen og få samspillet heri til at foregå fornuftigt for alle. Derfor er DFU Grønt Forbund under DIF og også direkte medlem af Friluftsrådet. Ved disse engagementer er vi sikret at vi får de nyeste indspil til at fastholde og varetage naturen under DFU både som union men også som klub og enkelt springer. Ved at vi forholder os aktivt og konstruktivt til naturen og miljøet gavner vi alle og kan derved skabe optimale mulighed for at bevare vores klubber, godt naboskab og derved springaktiviteten som helhed. Via fanerne som ses ovenfor kan du læse meget mere og få masser af råd og vejledning i bevarelse og beskyttelse af miljø og natur.

Vi er i færd med at opdatere disse sider, så vi kan fremvise, hvilke initiativer DFU aktiverer for at blive en mere bæredygtig idræt under DIF. Vi har alle et fælles ansvar om at nedbringe energibelastningen, så naturligvis involverer DFU sig også i dette.