Hvad kan KLUBBEN gøre for miljøet?

 • Overholde miljøgodkendelsen fra kommunen
 • Have natur og miljø som fast ansvars/arbejdsområde i bestyrelsen
 • Udnytte fly kapacitet således at alle pladser i flyet er fyldt op og at flyet ikke har spild tid på jorden v. loading f.eks.
 • Løbende vedligeholde maskiner, fly, brændstof anlæg og når der er økonomi til det optimere støjbegrænsningen samt investere i klubhus energiforbrug mht. isolering, el og varme 
 • Indarbejde en affaldssortering især mht. dåser, papir og miljøfarligt affald f.eks. olie til fly og maskiner
 • Have en fast oprydningsprocedure på de udvendige arealer efter hver stævne
 • Værne om forbrug af energi og vand i jeres faciliteter (det giver også en bedre økonomi) eventuelt ved simple huskeregler f.eks. ved køkken og toilet områder
 • Opfordre klubmedlemmer til samkørsel til stævner og møder både i egen og andre klubber/aktiviteter/konkurrencer 

 

Hvad kan DU gøre for miljøet?

 • Være effektiv omkring loading af fly
 • Rydde op efter dig selv især på udendørs områder
 • Huske at slukke lys og vand, når der ikke er brug for det
 • Bakke op om klubbens affalds sortering
 • Gå i sprøjtesporene hvis du lander i en mark, så du ikke ødelægger afgrøderne
 • Sørge for at være aktivt med til samkørsel til stævner og konkurrencer 

 

Miljø er en stor og vigtig ting at forholde sig til i faldskærmssporten. DFU har valgt aktivt at være en del af miljøet og dermed også varetage naturen og få samspillet heri til at foregå fornuftigt for alle. Derfor er DFU Grønt Forbund under DIF og også direkte medlem af Friluftsrådet. Ved disse engagementer er vi sikret at vi får de nyeste indspil til at fastholde og varetage naturen under DFU både som union men også som klub og enkelt springer. Ved at vi forholder os aktivt og konstruktivt til naturen og miljøet gavner vi alle og kan derved skabe optimale mulighed for at bevare vores klubber, godt naboskab og derved springaktiviteten som helhed. På underpunkterne i venstre side kan du læse meget mere og få masser af råd og vejledning i bevarelse og beskyttelse af miljø og natur.