Generelle regler for at få en dansk rekord godkendt og optaget som sådan i KDA´s rekordlister.
Da danske rekorder principielt senere også kan blive anerkendt som Nordisk rekord og/eller verdensrekord, er baggrunden for at sætte danske rekorder de samme, som er gældende for verdensrekorder efter FAI-regelsættene.
Dette udelukker desuden mulig tvivl om eventuelle forskelle mellem danske "tillempede regler" og internationale regler.
I de enkelte tilfælde føres danske rekorder i discipliner, der ikke føres i FAI-regí, men kun efter direkte aftale med den enkelte union. Regelsættene er dog de samme.

Forudsætninger

 1. Rekordsætteren(erne) skal på tidspunktet for rekordforsøget være aktivt medlem af sin organisation og dermed ikke være i kontingentrestance.
 2. Rekordsætteren(erne) skal på tidspunktet for rekordforsøget have en gyldig sportslicens til den pågældende sportsgren.
 3. Regelsættene som angivet i FAI Sporting Code General Section og den Sporting Code, der er gældende for den pågældende sportsgren, skal overholdes.
  Herunder er som hovedpunkter nævnt nogle parametre fra ovenstående, der skal vurderes, før man forsøger at sætte en ny rekord:
  - Krav til dommere eller observatører
  - Krav til udstyr, luftfartøj og andet
  - Krav til måleudstyr og tolerancer
  - Krav til dokumentation (papirer, fotos, log m.v.).
  - Krav til forbedring af rekord (%-forøgelse).
  (Generelle krav er omtalt i General Section, men der er ofte anført andre krav i den pågældende sportsgrens Sporting Code).
 4. Før en rekord kan blive anerkendt som dansk rekord af KDA, skal den være godkendt af den pågældende organisation.
 5. Eventuelle verdensrekordforsøg skal anmeldes til KDA, der videresender til FAI, senest 5 arbejdsdage efter et rekordforsøg.