DFU er GRØNT FORBUND under DIF. Derudover er vi med i natur og miljø forum i DIF som samles ca. hver 2. måned, hvor nye tiltag og problemstillinger tages op blandt medlemmerne. Medlemmer af dette natur og miljø forum er alle GRØNT FORBUND med DIF’s miljøkonsulent som hovedansvarlig. Vi er pt. 14 forbund/unioner, der er godkendt, som GRØNT FORBUND herunder bl.a. hang og paraglider forbundet (DHPU). 

Kravene til grønt forbund er:

  • forbundet har udarbejdet egen miljøkodeks
  • forbundet har indført incitamenter over for klubberne til at agere miljøansvarligt
  • forbundet har indført en række anbefalinger til den enkelte idrætsudøver
  • forbundet har udpeget en politisk valgt og en administrativ person, klubberne kan henvende sig til på natur-, miljø- og planlægningsområdet
  • forbundet tilskynder egne medlemmer til at deltage i lokalt arbejde på natur-, miljø- og planlægningsområdet
  • forbundet arbejder med høringssvar på natur-, miljø- og planlægningsområdet med relevans for forbundet
  • forbundet skal vælge yderligere et indsatsområde med udgangspunkt i forbundets egen situation

Miljø er en stor og vigtig ting at forholde sig til i faldskærmssporten. DFU har valgt aktivt at være en del af miljøet og dermed også varetage naturen og få samspillet heri til at foregå fornuftigt for alle. Derfor er DFU Grønt Forbund under DIF og også direkte medlem af Friluftsrådet. Ved disse engagementer er vi sikret at vi får de nyeste indspil til at fastholde og varetage naturen under DFU både som union men også som klub og enkelt springer. Ved at vi forholder os aktivt og konstruktivt til naturen og miljøet gavner vi alle og kan derved skabe optimale mulighed for at bevare vores klubber, godt naboskab og derved springaktiviteten som helhed. Via fanerne som ses ovenfor kan du læse meget mere og få masser af råd og vejledning i bevarelse og beskyttelse af miljø og natur.

Vi er i færd med at opdatere disse sider, så vi kan fremvise, hvilke initiativer DFU aktiverer for at blive en mere bæredygtig idræt under DIF. Vi har alle et fælles ansvar om at nedbringe energibelastningen, så naturligvis involverer DFU sig også i dette.