Hvis klubben ønsker at få tjekket op på energiforbrug og forbedringsmuligheder i klubhuset, har kommunerne en gratis energikonsulent til rådighed. Kontakt egen kommune eller udviklingskonsulenten i DFU for yderligere information.

Kommunerne støtter som hovedregel til energiforbedringer til klubhuse. Kontakt egen kommune eller udviklingskonsulenten i DFU for mere information.

Ved støjberegning af fly er der flere variable muligheder. Kontakt udviklingskonsulenten for uddybende information og vejledning.

Ved brændstofafgifts refusion burde dette fungere og være på plads i alle kommuner men kontakt udviklingskonsulenten i tvivlstilfælde eller se mere under links og klubmiljøansvarlige.

Fornyelser af miljøgodkendelser er som regel noget der bliver varetaget af klubberne selv eller alternativt flyvepladsudvalget. Kontakt gerne udviklingskonsulenten hvis der opstår problemstillinger.

For at imødekomme klager fra omkring værende naboer, skal klubbestyrelsen, gerne formand eller næstformand, følge op på disse ASAP og eventuelt tage en direkte snak med den enkelte nabo der har indberettet klagen inden ”de løber løbsk”.

Afholdelse af en årlig nabodag eventuelt i samarbejde med hele flyvepladsen, kan imødekomme mange spørgsmål og dermed forebygge klager på længere sigt. 

Miljø er en stor og vigtig ting at forholde sig til i faldskærmssporten. DFU har valgt aktivt at være en del af miljøet og dermed også varetage naturen og få samspillet heri til at foregå fornuftigt for alle. Derfor er DFU Grønt Forbund under DIF og også direkte medlem af Friluftsrådet. Ved disse engagementer er vi sikret at vi får de nyeste indspil til at fastholde og varetage naturen under DFU både som union men også som klub og enkelt springer. Ved at vi forholder os aktivt og konstruktivt til naturen og miljøet gavner vi alle og kan derved skabe optimale mulighed for at bevare vores klubber, godt naboskab og derved springaktiviteten som helhed. Via fanerne som ses ovenfor kan du læse meget mere og få masser af råd og vejledning i bevarelse og beskyttelse af miljø og natur.

Vi er i færd med at opdatere disse sider, så vi kan fremvise, hvilke initiativer DFU aktiverer for at blive en mere bæredygtig idræt under DIF. Vi har alle et fælles ansvar om at nedbringe energibelastningen, så naturligvis involverer DFU sig også i dette.