Miljø er en stor og vigtig ting at forholde sig til i faldskærmssporten. DFU har valgt aktivt at være en del af miljøet og dermed også varetage naturen og få samspillet heri til at foregå fornuftigt for alle. Derfor er DFU Grønt Forbund under DIF og også direkte medlem af Friluftsrådet. Ved disse engagementer er vi sikret at vi får de nyeste indspil til at fastholde og varetage naturen under DFU både som union men også som klub og enkelt springer. Ved at vi forholder os aktivt og konstruktivt til naturen og miljøet gavner vi alle og kan derved skabe optimale mulighed for at bevare vores klubber, godt naboskab og derved springaktiviteten som helhed. Via fanerne som ses ovenfor kan du læse meget mere og få masser af råd og vejledning i bevarelse og beskyttelse af miljø og natur.

Vi er i færd med at opdatere disse sider, så vi kan fremvise, hvilke initiativer DFU aktiverer for at blive en mere bæredygtig idræt under DIF. Vi har alle et fælles ansvar om at nedbringe energibelastningen, så naturligvis involverer DFU sig også i dette.