Hvad kan KLUBBEN gøre for miljøet?

 • Overholde miljøgodkendelsen fra kommunen
 • Have natur og miljø som fast ansvars/arbejdsområde i bestyrelsen
 • Udnytte fly kapacitet således at alle pladser i flyet er fyldt op og at flyet ikke har spild tid på jorden v. loading f.eks.
 • Løbende vedligeholde maskiner, fly, brændstof anlæg og når der er økonomi til det optimere støjbegrænsningen samt investere i klubhus energiforbrug mht. isolering, el og varme 
 • Indarbejde en affaldssortering især mht. dåser, papir og miljøfarligt affald f.eks. olie til fly og maskiner
 • Have en fast oprydningsprocedure på de udvendige arealer efter hver stævne
 • Værne om forbrug af energi og vand i jeres faciliteter (det giver også en bedre økonomi) eventuelt ved simple huskeregler f.eks. ved køkken og toilet områder
 • Opfordre klubmedlemmer til samkørsel til stævner og møder både i egen og andre klubber/aktiviteter/konkurrencer 

 

Hvad kan DU gøre for miljøet?

 • Være effektiv omkring loading af fly
 • Rydde op efter dig selv især på udendørs områder
 • Huske at slukke lys og vand, når der ikke er brug for det
 • Bakke op om klubbens affalds sortering
 • Gå i sprøjtesporene hvis du lander i en mark, så du ikke ødelægger afgrøderne
 • Sørge for at være aktivt med til samkørsel til stævner og konkurrencer