DFU er GRØNT FORBUND under DIF. Derudover er vi med i natur og miljø forum i DIF som samles ca. hver 2. måned, hvor nye tiltag og problemstillinger tages op blandt medlemmerne. Medlemmer af dette natur og miljø forum er alle GRØNT FORBUND med DIF’s miljøkonsulent som hovedansvarlig. Vi er pt. 14 forbund/unioner, der er godkendt, som GRØNT FORBUND herunder bl.a. hang og paraglider forbundet (DHPU). 

Kravene til grønt forbund er:

  • forbundet har udarbejdet egen miljøkodeks
  • forbundet har indført incitamenter over for klubberne til at agere miljøansvarligt
  • forbundet har indført en række anbefalinger til den enkelte idrætsudøver
  • forbundet har udpeget en politisk valgt og en administrativ person, klubberne kan henvende sig til på natur-, miljø- og planlægningsområdet
  • forbundet tilskynder egne medlemmer til at deltage i lokalt arbejde på natur-, miljø- og planlægningsområdet
  • forbundet arbejder med høringssvar på natur-, miljø- og planlægningsområdet med relevans for forbundet
  • forbundet skal vælge yderligere et indsatsområde med udgangspunkt i forbundets egen situation