DFU er medlem af en række organisationer, hvor miljø og natur er relevant for dem og os. Miljøansvar er vigtigt på mange områder, men især i forhold til bl.a. tilsyn fra kommuner på flyvepladser og hangarer (opbevaring af olier, spildbakker, brændstoftanke mv.)

www.dif.dk

www.friluftsraadet.dk

www.kda.dk

www.naturstyrelsen.dk
 herunder natura 2000

www.skat.dk

Vejledning i refusion af brændstofafgift

Blanket 23.004

Excel skema til forbrugsoversigt

 
DFU miljø ansvarlige:

DFU bestyrelse, formand Louise Staal-Thomsen - formand@dfu.dk

DFU administration, udviklingskonsulent Tobias Thune, ttj@dfu.dk