Freefly & Freestyle

Inden du starter med at springe freefly (også solo) skal du have opnået C-certifikat. Freefly består af mange forskellige typer spring. Head up, head down, angle/tracking og konkurrencespring hvor man kombinerer typerne af spring.

Du skal have teoretisk instruktion af en freefly udtjekker. Freefly spring er meget anderledes end almindelige spring på maven, da man opnår højere hastigheder og kan bevæge sig længere og mere rundt på himmelen. Derfor er det vigtigt, at du får en grundig sikkerhedsbriefing samt kontrol af grej af en freefly udtjekker inden du begynder på denne disciplin.

Inden du må springe freefly med andre, skal du have en uddannelse af en freefly udtjekker. Uddannelsen består af flere trin, heraf et level 1 og level 2 for hver head-up og head-down flyvning. For hver af disse trin, skal du bestå 2 eksamensspring i træk. For yderligere information, kan du læse under fanen ’uddannelse’.

Freeflyrepræsentanter i SU og AU udgør en arbejdsgruppe under DFU som varetager forskellige opgaver inden for freefly. Opgaverne består primært af udvikling, aktiviteter, konkurrencer, undervisning, regler. mm. Gruppen består pt. af 3 personer, som er aktive springere med nogle års erfaring i sporten og masser af ideer og udviklingsfokus. Arbejdsgruppens arbejde foregår i tæt samarbejde med DFU's administration og bestyrelse, samt sportsudvalget, instruktører, instruktørudvalget, samt aktivitetsudvalget i DFU.

Formålet med gruppens arbejde er at fremme og udvikle freefly i Danmark. Dette gøres ved at formidle den økonomiske støtte som ydes af DFU bedst muligt, ved at udbyde en bred vifte af arrangementer som både henvender sig til nye, øvede og elitespringere. Udvalget arbejder derudover med regler inden for freefly, udvikling af instruktører, samt afvikling af det årlige danmarksmesterskab i freefly.

Hvis du er ny indenfor Freefly, kan du læse den lille bog "The Secret FreeFlyer Book for beginners", hvor der samlet brugbar information om disciplinen. Du finder bogen lige her.

Hvis man ønsker at kontakte udvalget med input eller forslag, er man meget velkommen på ff@dfu.dk 

 

    

-------------------------------------------

Kontakt

SU repræsentant

Faldskærmsklubben West Jump

AU repræsentant

Jylland

Dommerrepræsentant

Odense Faldskærmscenter

Aktiviteter / kalender

Galleriet

Seneste nyheder

Tilmelding til DM Fritfald er åben

DM Fritfald FS 4-way, Freestyle, Freefly 2024 afholdes igen i Faldskærmsklubben.dk - FDK. Er I allerede et hold, så husk at tilmelde jer allesammen. Eller er I i gang med 3-Way cuppen, så er det bare med at få det sidste holdmedlem på plads til deltagelse i DM.

Kontakt

SU repræsentant

Faldskærmsklubben West Jump

AU repræsentant

Jylland

Dommerrepræsentant

Odense Faldskærmscenter

Aktiviteter / kalender

Se galleriet

Uddannelse

En freefly uddannelse er en vej mod sikker og kontrolleret flyvning. Freefly uddannelse henvender sig både til den enkelte springer, der ønsker at forbedre sine flyveegenskaber, men muliggør også uddannelse som udtjekker. I 2017 har FF AU og FF SU i samarbejde udviklet en ny uddannelsesstruktur, og på den måde udvidet freeflyudtjek i relation til FB’eren. De officielle DFU FB regler for at springe freefly (solo eller sammen med andre), er beskrevet i FB'eren i afsnittet Generelle Bestemmelser (GB 41).

Der forekommer nu flere niveauer i udtjekket, som er med til at skabe en systematiseret tilgang, til at forbedre sikkerheden, samt de personlige flyvegenskaber. I det følgende vil vi gennemgå Freefly uddannelsessytemet for både udtjek og instruktører.

Link: Freefly uddannelsesproces opdateret marts 2018

Første freefly spring 

Link: FF-1 teori opdateret sep 2018

Inden du starter med at springe freefly (også solo) skal du have C-certifikat. Elevgrej er ikke egnet til freefly. Du skal have teoretisk instruktion af en freefly instruktør. Freefly spring er meget anderledes end almindelige spring på maven, da man opnår højere hastigheder og kan bevæge sig længere på himmelen. Derfor er det vigtigt, at du får en grundig sikkerhedsbriefing samt kontrol af grej af en freefly instruktør.

Freefly HEADUP udtjek 

Link: HU-1 opdateret maj 2019
Link: HU-2 opdateret maj 2019

Inden du må springe freefly med andre, skal du have en uddannelse af en freefly instruktør/udtjekker. Uddannelsen består af 2 levels, som skal bestås på hver 2 eksamensspring. Her skal du vise freefly instruktøren dine evner jf. de krav som fremsættes (se ovenstående skemaer).  Med et Head-Up level 1 udtjek, må du springe med 1 springer som besidder et level 2 udtjek, så du kan stræbe efter at opnå dit level 2.

For yderligere info læs dokumentet ’Freefly uddannelsessytemet’

Freefly HEADDOWN udtjek 

Link: HD-1 opdateret maj 2019
Link: HD-2 opdateret maj 2019

Head-Down positionen er den mest ekstreme fritfalds position og der skal derfor udvises stor forsigtighed. Inden du må flyve Head-Down med andre, skal du uddannes af en freefly instruktør/udtjekker. Som ved Head-Up udtjekket består uddannelsen af 2 levels, som hver skal bestås med 2 eksamensspring. Her skal du vise freefly instruktøren dine evner jf. de krav som fremsættes (se ovenstående skemaer).  Med et Head-Down level 1 udtjek, må du springe med 1 springer som besidder et level 2 udtjek(dog ikke en Head-Up level 2), så du kan stræbe efter at opnå dit level 2.

Angle flying

Link: gode råd til angle flying opdateret maj 2017

Angle flying er en af de mest dynamiske og udviklende grene under freefly. Der flyves i grupper, som kan variere meget i antal og erfaring. Det er vigtigt at respektere og kende især sin egen begrænsning indenfor angle flying. Det er ligeledes væsentligt at du udtjekket til minimum Head-Up, før denne gren påbegyndes.

Freefly HEADUP og HEADDOWN udtjekker

Link: HU-U opdateret maj 2019
Link: HD-U opdateret maj 2019

For at blive Head-Up eller Head-Down instruktør/udtjekker, skal du være overbevisende i din flyvning og udvise stor sikkerhed og overskud. Du skal have lysten og motivationen for udvikle nye springere i freefly disciplinen, samt være i stand til lære fra dig og coache. For at blive freefly instruktør/udtjekker, skal du godkendes af en erfaren freefly examiner.

Link: Udtjekker og examinor liste opdateret juli 2024

---------------------------------------------

Kontakt

SU repræsentant

Faldskærmsklubben West Jump

AU repræsentant

Jylland

Dommerrepræsentant

Odense Faldskærmscenter

Aktiviteter / kalender

Galleriet

Konkurrence

Der afholdes DFU open og Danmarksmesterskaber i freefly. Disse to konkurrencer ligner hinanden i antal spring og udførelse.
Deltagelse foregår i hold, hvor der er 2 udøvere og 1 videoudøver. I freeflykonkurrencer er man i høj grad afhængig af samarbejdet mellem alle på holdet både på jorden og i fritfald.

Der konkurreres i freefly A række (svarer til AAA i FAI/udlandet) og B række (svarer til A i FAI/udlandet).

I A rækken følges FAI's regelsæt stort set med nogle få modifikationer. Man skal være tjekket ud til Headdown for at deltage i A-rækken, da mange af "figurerne" og bevægelserne skal udføres i bl.a. Headdown. Der gennemføres 7 runder/spring, hvoraf de 3 af dem er "faste" runder, dvs. der er et forudbestemt program af figurer, som skal gennemføres. De resterende 4 runder er frie runder, hvor man gerne må tilføje lidt "historie" fortælling i sin udførelse af bevægelser, vinkler mv., det såkaldte kunstnerriske udførelse samtidig med tydelige flotte bevægelser og figurer.

Reglerne for A-rækken, kan findes på www.fai.org/parachuting samt www.fai.org/ipc-documents og på links herunder:

Link: FAI Artistic competition rules 2023 seneste opdaterede version

Link: FAI indoor freestyle competition rules 2023

I B rækken er der et sæt danske regler, som er inspireret af de engelske regler for mindre øvede freeflyere i konkurrence. Der er stadig elementer fra FAI, da man gerne vil afspejle A rækken, som inspiration til B række udøverne. Man skal være tjekket ud til Headup for at deltage i B rækken. Der gennemføres 7 runder/spring hvoraf de 2 af dem er faste runder, dvs. et forudbestemt program af figurer, som skal gennemføres. De resterende 5 runder er frie runder, hvor man skal vise og gerne fortælle en historie med tydelige bevægelser og evt. figurer mv. 

Link: B række regler - artistic events

For resultater, rekorder, landshold mv. se under Sportsudvalget

Kontakt

SU repræsentant

Faldskærmsklubben West Jump

AU repræsentant

Jylland

Dommerrepræsentant

Odense Faldskærmscenter

Aktiviteter / kalender

Galleriet

På denne side vil du kunne finde historiske resultater fra DFU nationale konkurrencer.

DM 2022
Freefly
Flink Freefly (Timmi Thomsen, Emil Landeværn og Jacob L. Madsen (Video))
Freestyle
Link Freestyle (Timmi Thomsen, Emil Landeværn)

DM 2021
Freefly
Third wheel (Louise Kristensen, Emil Landeværn og Benjamiin Laudrup (Video)

DM 2020
Freefly
Flux (Benjamiin Laudrup, Emil Landeværn - Jacob Madsen (Video))

DM 2019
Freefly
Flux (Benjamiin Laudrup, Emil Landeværn - Jacob Madsen (Video))

DM 2018
Flux (Benjamiin Laudrup, Emil Landeværn - Jacob Madsen (Video))

DM 2017
Freefly
Flux (Benjamiin Laudrup, Emil Landeværn - Jacob Madsen (Video))

DM 2016
Freefly
Freedynamics (Christina Zacho, Benjamiin Laudrup)

DM 2015
Freefly
Future dynamics (Christina Zacho-Rasmussen & Rasmus Harbo – Emil Landeværn Kristensen (Video))

DM 2014
Freefly
HALA HALA

Kontakt

SU repræsentant

Faldskærmsklubben West Jump

AU repræsentant

Jylland

Dommerrepræsentant

Odense Faldskærmscenter

Aktiviteter / kalender

Galleriet

Her finder du en oversigt over de danske dommere, som enten har status af national eller FAI dommer:

Johnni Meier - (dommerelev)

Kontakt

SU repræsentant

Faldskærmsklubben West Jump

AU repræsentant

Jylland

Dommerrepræsentant

Odense Faldskærmscenter

Aktiviteter / kalender

Galleriet