DFU er medlem af en række organisationer, hvor miljø og natur er relevant for dem og os. Miljøansvar er vigtigt på mange områder, men især i forhold til bl.a. tilsyn fra kommuner på flyvepladser og hangarer (opbevaring af olier, spildbakker, brændstoftanke mv.)

www.dif.dk

www.friluftsraadet.dk

www.kda.dk

www.naturstyrelsen.dk
 herunder natura 2000

www.skat.dk

Vejledning i refusion af brændstofafgift

Blanket 23.004

Excel skema til forbrugsoversigt

 
DFU miljø ansvarlige:

DFU bestyrelse, formand Dennis Werenskiold - formand@dfu.dk

DFU administration, sekretariatsleder Nikolaj Larsen nnl@dfu.dk

Miljø er en stor og vigtig ting at forholde sig til i faldskærmssporten. DFU har valgt aktivt at være en del af miljøet og dermed også varetage naturen og få samspillet heri til at foregå fornuftigt for alle. Derfor er DFU Grønt Forbund under DIF og også direkte medlem af Friluftsrådet. Ved disse engagementer er vi sikret at vi får de nyeste indspil til at fastholde og varetage naturen under DFU både som union men også som klub og enkelt springer. Ved at vi forholder os aktivt og konstruktivt til naturen og miljøet gavner vi alle og kan derved skabe optimale mulighed for at bevare vores klubber, godt naboskab og derved springaktiviteten som helhed. På underpunkterne i venstre side kan du læse meget mere og få masser af råd og vejledning i bevarelse og beskyttelse af miljø og natur.