DFU er medlem af en række organisationer, hvor miljø og natur er relevant for dem og os. Miljøansvar er vigtigt på mange områder, men især i forhold til bl.a. tilsyn fra kommuner på flyvepladser og hangarer (opbevaring af olier, spildbakker, brændstoftanke mv.)

www.dif.dk

www.friluftsraadet.dk

www.kda.dk

www.naturstyrelsen.dk
 herunder natura 2000

www.skat.dk

Vejledning i refusion af brændstofafgift

Blanket 23.004

Excel skema til forbrugsoversigt

 
DFU miljø ansvarlige:

DFU bestyrelse, formand Dennis Werenskiold - formand@dfu.dk

DFU administration, sekretariatsleder Nikolaj Larsen nnl@dfu.dk

DFU er GRØNT FORBUND under DIF. Derudover er vi med i natur og miljø forum i DIF som samles ca. hver 2. måned, hvor nye tiltag og problemstillinger tages op blandt medlemmerne. Medlemmer af dette natur og miljø forum er alle GRØNT FORBUND med DIF’s miljøkonsulent som hovedansvarlig. Vi er pt. 14 forbund/unioner, der er godkendt, som GRØNT FORBUND herunder bl.a. hang og paraglider forbundet (DHPU). 

Kravene til grønt forbund er:

  • forbundet har udarbejdet egen miljøkodeks
  • forbundet har indført incitamenter over for klubberne til at agere miljøansvarligt
  • forbundet har indført en række anbefalinger til den enkelte idrætsudøver
  • forbundet har udpeget en politisk valgt og en administrativ person, klubberne kan henvende sig til på natur-, miljø- og planlægningsområdet
  • forbundet tilskynder egne medlemmer til at deltage i lokalt arbejde på natur-, miljø- og planlægningsområdet
  • forbundet arbejder med høringssvar på natur-, miljø- og planlægningsområdet med relevans for forbundet
  • forbundet skal vælge yderligere et indsatsområde med udgangspunkt i forbundets egen situation