DFU er medlem af en række organisationer, hvor miljø og natur er relevant for dem og os. Klima og miljø er vigtigt på mange områder, men da DFU meget gerne vil tage et ansvar, så vil vi arbejde i retning af en mere bæredygtig idræt, især i forhold til bl.a. energirenoveringer, opgraderinger af klubberne flyvere, fokus på mere miljørigtige på flyvepladser, hangarer og klubhuse herunder opbevaring af olier, spildbakker, brændstoftanke mv.

www.dif.dk

www.friluftsraadet.dk

www.kda.dk

www.naturstyrelsen.dk
 herunder natura 2000

www.skat.dk

Vejledning i refusion af brændstofafgift

Blanket 23.004

Excel skema til forbrugsoversigt

 
DFU miljø ansvarlige:

DFU bestyrelse, formand Louise Staal-Thomsen - formand@dfu.dk

DFU administration, udviklingskonsulent Tobias Thune, ttj@dfu.dk

DFU bestyrelse har i efteråret 2012 vedtaget følgende:

  • DFU ønsker at sikre alle interesserede adgang til faldskærmssporten og vedkender sig sit ansvar for udøvernes omsorgspligt over for naturen og miljøet.
  • Ansvaret for indvirkning på miljøet starter med den enkelte springer, men omfatter blandt andet også klubbernes ledelse, DFU og arrangørerne af faldskærmsarrangementer. DFU vil løbende forbedre kendskabet til DFU’s miljøpolitik og forståelse herfor, blandt egne medlemmer. Såvel også i offentligheden, regulerende myndigheder samt samarbejdspartnere.
  • DFU og faldskærmssporten har interesse i at bevare og beskytte miljøet. Sporten accepterer sit ansvar på miljøområdet og opfordrer sine medlemmer til at træffe fornuftige og miljø rigtige beslutninger og at følge anbefalingerne for reduktion af miljøpåvirkning i foreningen og sporten som helhed.
  • DFU vil offentliggøre miljømæssige adfærdskodekser for faldskærmssportens discipliner, klubber og medlemmer (der dækker bl.a. hensynsfuld flyvning, operationelle procedurer, naturbeskyttelse etc.), og understøtte at disse kendes og opretholdes af alle medlemmer.
  • DFU miljøpolitik implementeres i respekt for luftfartssikkerheden og den til enhver tid gældende lovgivning, samt alle regulerende organer der udøver bestemmelse overfor sportens discipliner