DFU er medlem af en række organisationer, hvor miljø og natur er relevant for dem og os. Klima og miljø er vigtigt på mange områder, men da DFU meget gerne vil tage et ansvar, så vil vi arbejde i retning af en mere bæredygtig idræt, især i forhold til bl.a. energirenoveringer, opgraderinger af klubberne flyvere, fokus på mere miljørigtige på flyvepladser, hangarer og klubhuse herunder opbevaring af olier, spildbakker, brændstoftanke mv.

www.dif.dk

www.friluftsraadet.dk

www.kda.dk

www.naturstyrelsen.dk
 herunder natura 2000

www.skat.dk

Vejledning i refusion af brændstofafgift

Blanket 23.004

Excel skema til forbrugsoversigt

 
DFU miljø ansvarlige:

DFU bestyrelse, formand Louise Staal-Thomsen - formand@dfu.dk

DFU administration, udviklingskonsulent Tobias Thune, ttj@dfu.dk

Hvad kan KLUBBEN gøre for miljøet?

 • Overholde miljøgodkendelsen fra kommunen og deltage aktivt i kommunale eller idrætspolitiske miljønetværk
 • Have natur og miljø som fast ansvars/arbejdsområde i bestyrelsen
 • Udnytte flykapacitet således at alle pladser i flyet er fyldt op, og at flyet ikke har spild tid på jorden ved loading.
 • Løbende vedligeholde maskiner, fly, brændstofanlæg, og når der er økonomi til det optimere støjbegrænsningen samt investere i klubhus energiforbrug mht. isolering, el og varme 
 • Indarbejde en affaldssortering især mht. dåser, papir og miljøfarligt affald f.eks. olie til fly og maskiner
 • Have en fast oprydningsprocedure på de udvendige arealer efter hver stævne
 • Værne om forbrug af energi og vand i jeres faciliteter (det giver også en bedre økonomi) eventuelt ved simple huskeregler f.eks. ved køkken og toilet områder
 • Opfordre klubmedlemmer til samkørsel til stævner og møder både i egen og andre klubber/aktiviteter/konkurrencer 

 

Hvad kan DU gøre for miljøet?

 • Være effektiv omkring loading af fly
 • Rydde op efter dig selv især på udendørsområder
 • Huske at slukke lys og vand, når der ikke er brug for det
 • Bakke op om klubbens affaldssortering
 • Gå i sprøjtesporene hvis du lander i en mark, så du ikke ødelægger afgrøderne
 • Sørge for at være aktivt med til samkørsel til stævner og konkurrencer