Formationsspring

Formationsspring er en af de mest kendte discipliner. Det betegnes ved at flere faldskærms-springere mødes i fritfald. Disciplinen sætter krav til motorik og bevægelsesfærdigheder i alle typer af formationsspring som læres undervejs både i opnåelse af c certifikat (grundfaldskærms uddannelse) og ikke mindst i din videre udvikling som faldskærmsspringer.
Godkendelse til at springe formationsspring sker ved en FS udtjekker som kontrollerer at man kan flyve frem, tilbage, op, ned og dreje samt har fokus på højde og sikkerhed især i forhold til de andre springere i fritfald.

Der afholdes internationale konkurrencer bl.a. VM og EM. I Danmark afholdes der to hovedkonkurrencer i formationsspring hvert år; DM i 4-way og DM i 8-way. Udover disse DM former, så afholdes der DM i tunnelflyvning (Indoor), samt jævnligt mindre FS konkurrencer så alle kan få et indblik i disciplinen og konkurrenceformen.
Storformation: Her er der naturligvis behov for at der er et større fly, og derudover er der tilknyttet ”organizer”-trænere, der har erfaring med storformation. I løbet af året afholdes mange forskellige FS arrangementer, store som små, rundt om i klubberne og vindtunnel. Åbne invitationer for springere på alle niveauer til at dels prøve, men også udvikle sig og lære mere om formationsspring. Hold øje med DFU’s hjemmeside om hvad og hvornår.

Kontakt FS repræsentanterne på fs@dfu.dk 

Kontakt

SU repræsentant

Varde Faldskærmsklub

AU repræsentant

Nordjysk Faldskærmsklub

Dommerrepræsentant

Sydsjællands Faldskærmsklub

Aktiviteter / kalender

Galleriet

Seneste nyheder

Kontakt

SU repræsentant

Varde Faldskærmsklub

AU repræsentant

Nordjysk Faldskærmsklub

Dommerrepræsentant

Sydsjællands Faldskærmsklub

Aktiviteter / kalender

Se galleriet

Uddannelse

Formationsspring er det første man (stort set) kan blive tjekket ud til efter C certifikatet. Det giver tilladelse til at springe sammen med andre i fritfald på maven.

GODKENDELSE TIL FS-SPRING

 1. Godkendelse meddeles af en instruktør-I, efter uddannelse og indstilling fra en FS- udtjekker - SE SAMLET LISTE OVER DFU'S FS UDTJEKKERE NEDENFOR .
   
 2. Inden uddannelsen begyndes, skal springeren have mindst C-certifikat.
   
 3. En springer med B-certifikat kan begynde FS-uddannelse under forudsætning af, at udtjekkeren er instruktør-I eller –II med mindst 250 FS-spring, heraf mindst 50 FS-udtjeksspring, eller udtjekkeren er AFF-instruktør.
   
 4. Uddannelsen forestås af en FS- udtjekker og omfatter:
  1. Teoretiske forhold omkring materiel, spot/afhopsrækkefølge, separation og forhold i det frie fald.

Praktisk uddannelse på mindst 5 spring, hvor springeren overfor FS- udtjekkeren udviser sikkerhed, kontrol og overblik i frit fald.

Link: FS udtjeksskema

Link: FS udtjeksvejledning

FS-UDTJEKKERE

 1. Godkendelse meddeles af en instruktør-I.
   
 2. Krav til godkendelse:
  1. Mindst 150 FS-spring.
  2. Overbevisende kontrol, sikkerhed og overblik i frit fald.
  3. Med stor sikkerhed i stand til at korrigere andre FS-springeres kropsstilling i frit fald.
  4. En seriøs og sund holdning til sikkerhed inden for FS-spring.
    
 3. For at bibeholde status som FS-udtjekker skal vedkommende inden for de sidste 12 måneder have udført mindst 25 FS-spring.

Udviklingen og uddannelse i formationsspring foregår først og fremmest ved at blive godkendt til FS jf. ovenstående. Derefter skal der øves i fritfald med 2-3-4 springere, alt afhængig af hvor meget erfaring de forskellige udøvere har. Et rigtig godt træningsredskab til at få styr på simple bevægelser og øvelser er flyvning i vindtunnel. Der er jævnligt ture både i indland og udland. Derudover er der også masser af skill - udviklingscamps, som afholdes jævnligt især i DK. 

Her har du en liste over DFU's FS udtjekkere

Hans Oksen (VAF)

Peter Stræde (VAF)

Mie Jusjong (NFK)

Kjetil Nordin (FDK)

Lærke Mogensen (SDV)

Lars Mølvad (SDV)

William Lundh (SDV)

Ditte Winther (OFC)

Martin Søeby Mikkelsen (VAF)

Sally Dyhr (VAF)

Anne Mine Møller Petersen (VAF)

Lina Knuth-Winterfeldt (NFK)

Joachim Aabrink (Aversi)

Steen Riis-Petersen (Aversi)

Michael Boe Laigaard (AAFC)

Claes Hintze Fabild (AAFC)

Michel Awesome (NFK)

Martin Reenberg Christensen (Aversi)

James Sean Doyle (KFK)

Mikkel Lowen (KFK) 

Brian Madsen (KFK) 

William Wester (KFK) 

Ricco Staal (KFK) 

Anders Esbjerg Bang (VAF)

Anders Koch (HLF)

Jan Agger (VAF)

Troels Jessen (NJFK) 

FLemming Borup Andersen (NJFK)

Christian Bahn-Larsen (WJ)

Stefan Olsen (WJ)

Stefanie Skalborg (WJ)

Jan Hilding Andersen (NJFK)

Kristian varmark (FKNF)

Claus Larsen (OFC)

Morten Rom (FKNF)

Lars Christian Nørgaard Andersen (FKNF)

Tea Terkelsen (ØFK)

Joshua Pierce (VAF)

Peter Elias Knudsen (HFK)

Hansjørgen Buhrkall (OFC)

Kim Grandahl Papsø (SDV)

Michael Dalsjø (JGKI)

Peter Holst (FKNF)

Tom jørgensen (Aversi)

Kim Ekelund Schultz (KFK)

Anders Krabbenhøft (VAF13)

Bjarne Wahl Hansen (Aversi)

Martin W. Olsen (Aversi)

Kirsten Jürgensen (FDK)

Kontakt

SU repræsentant

Varde Faldskærmsklub

AU repræsentant

Nordjysk Faldskærmsklub

Dommerrepræsentant

Sydsjællands Faldskærmsklub

Aktiviteter / kalender

Galleriet

Konkurrence

Der konkurreres i formationsspring i mange kategorier.

4-way er det mest almindelige og brugte i både DK og udlandet. Der afholdes i DK - DFU i øjeblikket 4 konkurrencer i formationsspring. DM i henholdsvis 4-way og 8-way, DM i tunnelflyvning og DFU cup. DFU cup adskiller sig lidt ved at være en åben deltagerkonkurrence, hvor man kan tilmelde sig individuelt. DM i tunnelflyvning og DM 4-way deltager man som samlet 4-way hold samt en videomand/kvinde. Der konkurreres optimalt i 10 runder/spring, hvor der er nogle forudbestemte formationer, som skal følges og gentages så mange gange som muligt i fritfalds konkurrencetiden.

Der konkurreres som nævnt ovenfor også i indoor skydiving eller tunnelmesterskab, som det hedder her i Danmark. Der afholdes i øjeblikket en konkurrence i tunnel. DM i tunnel er på lige fod med DM i 4-way konkurrencen. Der konkurreres stort set på samme måde som i fritfald. Der behøves dog ikke videomand/kvinde til indendørs/tunnel konkurrencerne, da videokameraet er fastmonteret på selve vindtunnelen, hvori konkurrencen foregår.

Reglerne for danske formationsspringskonkurrencer:

Link: Danske FS 4 way regler

Formationerne er både i blokke og random:

Link: Random

Link: Blok 1-4

Link: Blok 5-8

Link: Blok 9-12

Link: Blok 13-16

Link: Blok 17-19

Link: Blok 20-22

De internationale regler:

Link: FAI regler for formationsspring 2021

Link: FAI regler indoor formationsspring 2021

For resultater, rekorder, landshold mv. se under Sportsudvalget

 

Kontakt

SU repræsentant

Varde Faldskærmsklub

AU repræsentant

Nordjysk Faldskærmsklub

Dommerrepræsentant

Sydsjællands Faldskærmsklub

Aktiviteter / kalender

Galleriet

På denne side vil du kunne finde historiske resultater fra DFU nationale konkurrencer.

DM 2020
FS 8-way
Team Simon - (Kjetil Nodin, Ditte B. Winther, Peter Stræde, William Lundh, Hans Oksen, Joshua Pierce, Lars Mølvad, Lina Knuth-Winterfeldt og Hansjørgen Buhrkall(Video))
FS 4-way
CISM Danmark (Martin Mikkelsen, Anne Mine Møller Petersen, Anders Bang, John Petersen og Peter Faaborg (Video))

DM 2019
FS 8-way
SkyF8 (Ditte B. Winther, Lars Petersen, Mia Stræde, Hans Oksen, Michael Ladegaard, Peter Stræde, Steffen Ramlyng, Peter "Elias" Knudsen, Hansjørgen Buhrkall (Video))
FS 4-way
MIL (Martin Mikkelsen, Stefan Olsen, Morten Krogh, John Petersen,  Michael Dalsjø (Video))

DM 2018
FS 8-way
(Kjetil Nodin, Henning Skov, John Petersen, Peter Stræde, Hans Oksen og Ali Shahrokhtash, Martin Mikkelsen og Kasper Svanekier - Anders Krabbenhøft (Video))
FS 4-way
Pangea all stars (Peter Stræde, Hans Oksen, Ali Shahrokhtash, Kjetil Nodin - Anders Krabbenhøft (Video))
 

DM 2017
FS 4-way
Pangea (Peter Stræde, Hans Oksen, Ali Shahrokhtash, Flemming Andersen - Anders Krabbenhøft (Video))
 

DM 2016
FS 4-way
Pangea (Peter Stræde, Hans Oksen, Kjetil Nodin, Flemming Andersen - Mette Høgaard (Video))
 

DM 2015
FS 4-way
VAF Warriors (Martin S. Mikkelsen, Anne Mine Møller Petersen, Henning Skov, John Behrendt Petersen - Anders Krabbenhøft (Video))
 

DM 2014
FS 4-way
VAF Warriors (Martin S. Mikkelsen, Anne Mine Møller Petersen, Henning Skov, John Behrendt Petersen - Anders Krabbenhøft (Video))
 

Kontakt

SU repræsentant

Varde Faldskærmsklub

AU repræsentant

Nordjysk Faldskærmsklub

Dommerrepræsentant

Sydsjællands Faldskærmsklub

Aktiviteter / kalender

Galleriet

Her finder du en oversigt over de danske dommere, som enten har status af national eller FAI dommer:

Ulla Mærsk - FAI dommer

Susan Hatting - National dommer

Emilie Mærsk - National dommer

Kontakt

SU repræsentant

Varde Faldskærmsklub

AU repræsentant

Nordjysk Faldskærmsklub

Dommerrepræsentant

Sydsjællands Faldskærmsklub

Aktiviteter / kalender

Galleriet