Formationsspring

Formationsspring er en af de mest kendte discipliner. Det betegnes ved at flere faldskærms-springere mødes i fritfald. Disciplinen sætter krav til motorik og bevægelsesfærdigheder i alle typer af formationsspring som læres undervejs både i opnåelse af c certifikat (grundfaldskærms uddannelse) og ikke mindst i din videre udvikling som faldskærmsspringer.
Godkendelse til at springe formationsspring sker ved en FS udtjekker som kontrollerer at man kan flyve frem, tilbage, op, ned og dreje samt har fokus på højde og sikkerhed især i forhold til de andre springere i fritfald.

Der afholdes internationale konkurrencer bl.a. VM og EM. I Danmark afholdes der to hovedkonkurrencer i formationsspring hvert år; DFU Open og DM. Udover DFU OPEN og DM afholdes der jævnligt mindre FS konkurrencer så alle kan få et indblik i disciplinen og konkurrenceformen. Storformation: Her er der naturligvis behov for at der er et større fly, og derudover er der tilknyttet ”organizer”-trænere, der har erfaring med storformation. I løbet af året afholdes mange forskellige FS arrangementer, store som små, rundt om i klubberne og vindtunnel. Åbne invitationer for springere på alle niveauer til at dels prøve, men også udvikle sig og lære mere om formationsspring. Hold øje med DFU’s hjemmeside om hvad og hvornår.

Kontakt FS repræsentanterne på fs@dfu.dk 

Kontakt

SU repræsentant

Faldskærmsklubben.dk

AU repræsentant

Nordjysk Faldskærmsklub

Dommerrepræsentant

Sydsjællands Faldskærmsklub

Aktiviteter / kalender

Galleriet

Seneste nyheder

Kontakt

SU repræsentant

Faldskærmsklubben.dk

AU repræsentant

Nordjysk Faldskærmsklub

Dommerrepræsentant

Sydsjællands Faldskærmsklub

Aktiviteter / kalender

Se galleriet

Uddannelse

Formationsspring er det første man (stort set) kan blive tjekket ud til efter C certifikatet. Det giver tilladelse til at springe sammen med andre i fritfald på maven.

GODKENDELSE TIL FS-SPRING

 1. Godkendelse meddeles af en instruktør-I, efter uddannelse og indstilling fra en FS- udtjekker.
   
 2. Inden uddannelsen begyndes, skal springeren have mindst C-certifikat.
   
 3. En springer med B-certifikat kan begynde FS-uddannelse under forudsætning af, at udtjekkeren er instruktør-I eller –II med mindst 250 FS-spring, heraf mindst 50 FS-udtjeksspring, eller udtjekkeren er AFF-instruktør.
   
 4. Uddannelsen forestås af en FS- udtjekker og omfatter:
  1. Teoretiske forhold omkring materiel, spot/afhopsrækkefølge, separation og forhold i det frie fald.

Praktisk uddannelse på mindst 5 spring, hvor springeren overfor FS- udtjekkeren udviser sikkerhed, kontrol og overblik i frit fald.

Link: FS udtjeksskema

Link: FS udtjeksvejledning

FS-UDTJEKKERE

 1. Godkendelse meddeles af en instruktør-I.
   
 2. Krav til godkendelse:
  1. Mindst 150 FS-spring.
  2. Overbevisende kontrol, sikkerhed og overblik i frit fald.
  3. Med stor sikkerhed i stand til at korrigere andre FS-springeres kropsstilling i frit fald.
  4. En seriøs og sund holdning til sikkerhed inden for FS-spring.
    
 3. For at bibeholde status som FS-udtjekker skal vedkommende inden for de sidste 12 måneder have udført mindst 25 FS-spring.

Udviklingen og uddannelse i formationsspring foregår først og fremmest ved at blive godkendt til FS jf. ovenstående. Derefter skal der øves i fritfald med 2-3-4 springere, alt afhængig af hvor meget erfaring de forskellige udøvere har. Et rigtig godt træningsredskab til at få styr på simple bevægelser og øvelser er flyvning i vindtunnel. Der er jævnligt ture både i indland og udland. Derudover er der også masser af skill - udviklingscamps, som afholdes jævnligt især i DK. 

Kontakt

SU repræsentant

Faldskærmsklubben.dk

AU repræsentant

Nordjysk Faldskærmsklub

Dommerrepræsentant

Sydsjællands Faldskærmsklub

Aktiviteter / kalender

Galleriet

Konkurrence

Der konkurreres i formationsspring i mange kategorier.

4-way er det mest almindelige og brugte i både DK og udlandet. Der afholdes i DK - DFU i øjeblikket 3 konkurrencer i formationsspring. Danmarksmesterskaber, DFU open og DFU cup. DFU cup adskiller sig lidt ved at være en åben deltagerkonkurrence, hvor man kan tilmelde sig individuelt. DFU open og DM deltager man som samlet 4-way hold samt en videomand/kvinde. Der konkurreres i 10 runder/spring, hvor der er nogle forudbestemte formationer, som skal følges og gentages så mange gange som muligt i fritfalds konkurrencetiden.

Der konkurreres også i indoor skydiving eller tunnelmesterskab, som det hedder her i Danmark. Der afholdes i øjeblikket to konkurrencer, unionsmesterskab i tunnel samt DFU cup tunnel. Unionsmesterskab er på lige fod med DFU open og DM i 4-way konkurrencen. Der konkurreres stort set på samme måde som i fritfald. DFU cup tunnel 3-way er en konkurrence, som svarer til DFU cup'en, hvor man tilmelder sig individuelt og bliver tildelt hold a 3 udøvere. Der behøves dog ikke videomand/kvinde til indendørs/tunnel konkurrencerne, da videokameraet er fastmonteret på selve vindtunnelen, hvori konkurrencen foregår.

Reglerne for danske formationsspringskonkurrencer:

Link: Danske FS 4 way regler

Formationerne er både i blokke og random:

Link: Random

Link: Blok 1-4

Link: Blok 5-8

Link: Blok 9-12

Link: Blok 13-16

Link: Blok 17-19

Link: Blok 20-22

De internationale regler:

Link: FAI regler for formationsspring 2016

Link: FAI regler indoor skydiving formation 2016

Link: FAI regel ændringer indoor 2016

For resultater, rekorder, landshold mv. se under Sportsudvalget

 

Kontakt

SU repræsentant

Faldskærmsklubben.dk

AU repræsentant

Nordjysk Faldskærmsklub

Dommerrepræsentant

Sydsjællands Faldskærmsklub

Aktiviteter / kalender

Galleriet