Året 2020 skal vi hurtigst muligt lægge bag os..

Et år som på mange måde har udfordret foreningsDanmark og DFU, er nu ved at gå på hæld - og I har alle været helt fantastiske til, at støtte op om de tiltag og restriktioner, som vi løbende har meldt ud.

Vi har desværre været vidne til aktiviteter der har været aflyst, planer der er blevet udskudt eller ændret samt aktiviteter der er blevet begrænset af de restriktioner, som hele året har hængt ind over Danmark og DFU, og slutteligt klubber der har været besværet af ikke, at kunne være klub og skabe aktiviteter for egne eller nye medlemmer, hvilket naturligvis kan og vil have en indflydelse på medlemsstrukturen flere år frem.

Året startede ud med nedlukning af al faldskærmsaktivitet, og blev i forsommeren afløst af begrænsninger og restriktioner, som i større eller mindre grad har været gældende for DFU i resten af 2020, hvor nu foreningsDanmark igen er blevet lukket ned, dog med mulighed for udendørsaktivitet op til 10 personer, hvor vi selvfølgelig fortsat skal følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Men når dette er skrevet, så skal vi alle nu se fremad og planlægge en ny sæson i 2021, få årsgodkendt vores grej, fortælle vores kære, at de eneste gaver der skal under træet, er penge til spring og udstyr, eller måske lægge seriøs plan for ens egen faldskærmsudvikling.

DFU's bestyrelse har udarbejdet et yderst seriøst budget for 2021, som i den grad sætte udviklingen af faldskærmssporten øverst.
Vi fornemmer en klar lyst blandt klubberne til samarbejde om aktiviteter og nye samarbejder - og der kigges nu flere steder i landet på effektivisering af fly og flysamarbejder.

Vi skulle meget gerne snart kunne bevæge os ind i 2021 med lys, håb og vaccine forude.