Ændringer til elevuddannelsen

Instruktørudvalget (IU) har netop afholdt instruktørårsmøde, som afholdes hvert andet år, og her blev der blandt andet præsenteret nogle justeringer til elevuddannelsen ved forskellige fejlfunktioner på faldskærme.
Derudover så har Aversi igennem en periode arbejdet med en justering ved nedtalingen af elever i forbindelse med deres landing.

Derfor har IU nu udfærdiget dette dokument, som samler dette til Jeres videre brug ude i klubberne. Dette skal implementeres nu, dvs. når der fremover skal uddannes nye elever.

Spørgsmål til dette kan rettes til IU@DFU.DK

Se ændringsoversigten her