1. indkaldelse til DFU’s repræsentantskabsmøde 2024

Hermed offentliggøres 1. indkaldelse til DFU’s repræsentantskabsmøde 2024 der i år afholdes lørdag d. 16. marts 2024 fra kl. 10 på Comwell Middelfart

Til jeres information - så skal indkomne forslag til repræsentantskabsmødet sendes til DFU@DFU.dk - senest 4 uger før afholdelsen af repræsentantskabsmødet, hvilket betyder lørdag d. 17. februar 2024.

Derudover så bedes I venligst notere Jer de forskellige deadlines i indkaldelsen, se hele indkaldelsen her.

Senest d. 2. marts 2024 vil I modtage følgende fra DFU’s administration:

  • Dagsordenen for mødet
  • Samlet klubstemmetal
  • Årsberetninger
  • Revideret regnskab for 2023 og budget for 2024
  • Samt evt. indkomne forslag og notater

Ved dette års repræsentantskabsmøde skal der igen vælges vigtige kernefrivillige, som har lyst og tid til at kaste frivillige kræfter ind i udviklingen af DFU.

På nuværende tidspunkt så ved vi, at både teknisk sekretær (Jens Pedersen) og AU-formand (Mikkel V. Petersen) stopper efter flere år i bestyrelsen. Til alles information så har DFU’s bestyrelse netop sat gang i en proces, hvor bestyrelsen vil evaluere DFU’s nuværende struktur og de opgaver og roller der er forbundet med bestyrelsesarbejde. Dette vil der blive arbejdet videre med i 2024, hvorfor organisering, roller og opgaver i bestyrelsen kan/vil komme til at se anderledes ud. Men dette for at sikre en bestyrelse, som både er mere nutidig, og som også kigger frem imod en ny strategi og udviklingen i DFU og vores omverden.
Derfor må du gerne overveje, om enten du eller om der kunne være potentielle kandidater i Jeres klub, som kunne være parat til at lægge nogle kræfter i at bevæge DFU fremad.

Har du eller I spørgsmål til arbejdet i bestyrelsen eller de ledige poster, så skal I være velkommen til at tage fat i enten formand Louise Staal-Thomsen (tlf. 23437225 / formand@dfu.dk) eller sekr. leder Nikolaj Larsen (tlf 23442019 / nnl@dfu.dk)

Deadline for tilmelding til mødet er d. 2. marts 2024, samt præcisering af hvem der er klubbens repræsentant – send derfor mail til DFU@DFU.DK.

Indkaldelsen er ligeledes sendt til repræsentantskabet via mail.

Rigtig god dag og vi glæder os til at se Jer.