1. indkaldelse til DFU's repræsentantskabsmøde 2019

Hermed publiceres 1. indkaldelse til DFU’s repræsentantskabsmøde 2019 der i år afholdes lørdag d. 16. marts 2019 fra kl. 10 på Comwell Middelfart, se venligst vedlagte indkaldelse. Indkaldelsen er ligeledes udsendt til repræsentantskabet.

Indkomne forslag til repræsentantskabsmødet skal sendes til DFU@DFU.dk - senest d. lørdag d. 16. februar 2019.

I bedes derudover venligst notere Jer de forskellige deadlines i indkaldelsen.

Senest d. 2. marts 2019 vil DFU’s administration udsende følgende til repræsentantskabet:

  • Dagsordenen for mødet,
  • Samlet klubstemmetal
  • Årsberetninger,
  • Revideret regnskab for 2018 og budget for 2019,
  • Samt evt. indkomne forslag og notater

Deadline for tilmelding til mødet er d. 2. marts 2019, samt præcisering af hvem der er klubbens repræsentant gøres via mail til DFU@DFU.DK.