1. Indkaldelse til DFU's repræsentantskabsmøde 2021

Hermed publiceres 1. indkaldelse til DFU’s repræsentantskabsmøde 2021 der i år afholdes lørdag d. 13. marts 2021 fra kl. 10 på Comwell Middelfart, se venligst vedlagte indkaldelse. Indkaldelsen er ligeledes udsendt til DFU's rpræsentskab, og specielt indbudte.

Vi er naturligvis meget opmærksomme på, at Corona-restriktionerne med stor sandsynlighed fortsat vil være gældende i Danmark i midten af marts, hvorfor vi vil komme med en udmelding i løbet af februar, om mødedatoen fastholdes, og mødet derfor afholdes virtuelt, eller vi vælger, at udskyde mødet, så det kan afholdes fysisk.

I første omgang, så skal indkomne forslag til repræsentantskabsmødet derfor sendes til DFU@DFU.dk - senest d. lørdag d. 13. februar 2021.

I bedes derudover venligst notere Jer de forskellige deadlines i indkaldelsen.

Senest d. 27. februar 2021 vil I modtage følgende fra DFU’s administration:

  • Dagsordenen for mødet,
  • Samlet klubstemmetal
  • Årsberetninger,
  • Revideret regnskab for 2020 og budget for 2021,
  • Samt evt. indkomne forslag og notater

Deadline for tilmelding til mødet er d. 27. februar 2021, samt præcisering af hvem der er klubbens repræsentant gøres via mail til DFU@DFU.DK.

Da både næstformand Martin Bro Andersen og økonomisk ansvarlige Anders Bang har valgt at stoppe i DFU’s bestyrelse, så skal der findes nye friske kræfter til at fortsætte den spændende udvikling, der ses i DFU lige nu. Så hvis du eller en anden fra din klub kunne være interesseret i at udvikling DFU, og skabe de fedeste rammer for faldskærmssporten i Danmark, så har du her muligheden for at præge processerne.

For en god ordens skyld, så kan datoerne ovenfor blive rykket, hvis DFU's bestyrelse vælger at udskyde mødet til en senere dato i 2021.