1. Indkaldelse til DFU's repræsentantskabsmøde 2023

Hermed publiceres 1. indkaldelse til DFU’s repræsentantskabsmøde 2023 der i år afholdes lørdag d. 18. marts 2023 fra kl. 10 på Comwell Middelfart, se venligst vedlagte indkaldelse. Indkaldelsen er ligeledes udsendt til DFU's repræsentantskab.

Derfor skal indkomne forslag til repræsentantskabsmødet sendes til DFU@DFU.dk - senest 4 uger før afholdelsen af repræsentantskabsmødet, hvilket betyder lørdag d. 18. februar 2023.

I bedes derudover venligst notere Jer de forskellige deadlines i indkaldelsen.

Senest d. 4. marts 2023 vil I modtage følgende fra DFU’s administration:

  • Dagsordenen for mødet
  • Samlet klubstemmetal
  • Årsberetninger
  • Revideret regnskab for 2022 og budget for 2023
  • Samt evt. indkomne forslag og notater

Som altid så skal der vælges vigtige kernefrivillige, som har lyst og tid til at kaste frivillige kræfter ind i udviklingen af DFU.
På nuværende tidspunkt så ved vi, at formanden for DFU's Sportsudvalg Anders Krabbenhøft ikke ønsker at fortsætte, så derfor må I alle gerne tænke over, om der er  potentielle kandidater i Jeres klub. Den ideelle kandidater ville nok være en tidligere elitespringer, som ved hvad der skal til for at nå dette niveau, samt at der fra tid til anden skal prioriteres i DFU's elitemidler.

Deadline for tilmelding til mødet er d. 4. marts 2023, samt præcisering af hvem der er klubbens repræsentant – send derfor mail til DFU@DFU.DK.