2. indkaldelse til DFU’s repræsentantskabsmøde - 12. juni 2021

Hermed inviteres til DFU's repræsentantskabsmøde, som afholdes lørdag d. 12. juni 2021 fra kl. 10 på Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart. 

Desværre stod det klart allerede primo februar, at DFU’s bestyrelse igen i år så sig nødsaget at udskyde repræsentantskabsmøde. Derfor blev datoen ændret fra 13. Marts 2021 til 12. Juni 2021, grundet COVID-situationen og de restriktioner den har haft medført.

DFU's adminsitration har i dag sendt det samlet material til mødet både pr. mail og i fysisk form til DFU's repræsentantskab.

Som altid er det rigtig vigtigt, at DFU's klubber møder op på repræsentantskabsmødet både i forhold DFU’s demokratiske proces, men i høj grad også fordi DFU’s bestyrelsen ønsker, at adressere flere emner på mødet, som gerne skulle løfte DFU videre.

Derudover så mangler vi kandidater til et par ledige poster til bestyrelsen - så I må meget gerne efter i klubberne, om det ikke skulle gemme sig potentielle kandidater.

  • Bestyrelsesmedlem med primært ansvar for elite (Sportsudvalgsformand) - 
    Denne person skal sammen med DFU’s sportsmanager fortsætte den spændende udvikling der er igangsat med kraftcentrene, landstrænere og fokus på mere seriøs sport i sporten. Sportsudvalgsformanden skal tillige være med til at udvikle arbejdet med spor 4 i denne kommende strategi, som blandt andet indeholde  udvikling af internationale samarbejder, fortsætte denne udvikling af DFU’s kraftcentre, samt så ønskes vi udvikling af dommeruddannelsen og nationale trænerkoncept, samt understøtte den seriøse del af faldskærmssporten og udviklingen af DFU’s discipliner.

  • Økonomiansvarlig
    DFU’s økonomiansvarlige har primært til opgave, at holde styr på DFUs økonomi sammen med administrationen. Derudover deltager økonomisk ansvarlig i bestyrelsens møder på lige fod med andre bestyrelsesmedlemmer og kan påtage sig ekstra opgaver for bestyrelsen, i det omfang den frivillige tid tillader det.
    Der ligger tillige en rigtig spændende opgave i DFU’s kommende strategi sammen med vigtige ressourcepersoner, at vurdere hvilke udviklingsmuligheder der ligger i DFU’s økonomiske struktur og processer, så der sikres udvikling og økonomisk råderum ude i klubberne i takt med udvikling på nationalt plan og forankringen af DFU’s strategi.

Kontakt endelig administrationen eller DFU's formand, hvis du kunne være interesseret i at blive en del af DFU's bestyrelse, og være med til at præge din sport.

På vegne af DFU’s bestyrelse