2. indkaldelse til DFU's ekstraordinære repræsentantskabsmøde

Hermed publiceret endelig dagsorden for ovennævnte møde.

Mødet afholdes tirsdag d. 25. april 2017 fra kl. 19 på Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense, 
Det samlede materiale til det ekstraordinære repræsentantskab er idag udsendt pr. post og e-mail til DFU's repræsentantskab, IU, MU, interne revisorer samt inviterede personer og organisationer.

Materialet inkluderer:

  • Dagsordenen for mødet
  • Samlet klubstemmetal

Deadline for tilmelding til mødet er d. 11. april 2017, hvor repræsentantskabet skal præcisere, hvem der på mødet er klubbens repræsentant.
Tilmelding skal ske til DFU@DFU.DK – herefter modtager I en kvittering for modtagelsen.

Se vedlagte materiale, som i dag er udsendt fra DFU's kontor.