Aktivitetsseminar 2018

Kære klubber, udvalg og DFU's frivillige markedsførings gruppe (v. Anders Bang)

Hermed inviterer DFU's bestyrelse til Aktivitetsseminar lørdag d. 10. februar 2018, som reklameret til Formandsmødet.

Seminaret er planlagt til 1 dags varighed, med forskellig deltagelse af repræsentanterne - vær derfor ekstra opmærksom på, hvornår I eller Jeres repræsentanter skal deltage, se længere nede i invitationen.
Aktivitetsseminaret foregår på Stenstruplund kursuscenter, JERNBANEVEJ 2 - 5771 STENSTRUP -  (http://www.stenstruplund.dk/).

FORMÅL:
Formålet med dette seminar er for klubberne, at få skabt kontakt og netværk med hhv. AU og SU om arrangementer 2018 (og i fremtiden). Et tættere samarbejde mellem klubber og udvalg vil give os et større og bedre udbytte af vores aktiviteter.
Ønsket til resultatet af dette seminar er blandt andet en tæt på færdig planlagt aktivitetskalender for 2018 - det er derfor helt essentielt at klub- og AU repræsentanterne kommer forberedt og informeret omkring budgetpunkter til hhv. klubber og discipliner.

Udvalgene afholder også møde i løbet af dette seminar for at sikre en god start på sæsonen. Mange nye medlemmer der overordnet skal introduceres til udvalgsarbejdet under DFU.

SU skal allerede nu i gang med at se på eliteudtagelseskriterier og struktur for fremtiden og meget mere.

IU og MU skal i gang med strategispor 3, der omhandler Instruktører og Sikkerhed.

Der er planlagt følgende overordnede agenda:
0930-1000 Velkomst og morgenmad (alle)
1000-1200 AU møde og SU møde
1000-1600 IU, MU og Jens arbejder med strategispor 3
1200-1300 Frokost (alle)
1300-1400 AU og klub rep: How to i ny regnskabsstruktur
1300-1400 SU møde fortsat
1400-1430 PAUSE
1430-1700 alle (IU+MU med fra kl 1600 med kalenderaktiviteter 2018) Kalender 2018, klubaktiviteter, AU, SU netværk arrangører. Et skue ind i fremtiden - aktiviteter 2019 jf. DFU's strategiske spor.
1700-1730 Hygge og øl
1730-slut Aftensmad og netværk

MARKEDSFØRINGSGRUPPEN:

Inviteret fra 0930 - 1400

IU, MU, AU og SU

Inviteret fra 0930 - slut

AKTIVITETSANSVARLIGE fra klubberne:

Inviteret fra 1300 - slut (kan melde sig til frokost fra kl 1200)

VIGTIG INFO:

Det forventes, at klubberne forbereder deres deltagende aktivitets ansvarlige, evt. med et klubbestyrelsesmøde kort før aktivitetsseminaret.

Klubrepræsentanten skal have info fra egen klub om:

- Hvilke aktiviteter planlægger klubben i 2018

- Hvornår planlægger klubben aktiviteter i 2018 (hvis muligt)

- Hvad drømmer klubben om i 2019-2021

Send gerne Jeres aktivitetsoversigt til NNL@dfu.dk inden mødet, hvis I har den klar - jo bedre forberedt alle er - jo større udbytte fra dette seminar.

Det er særligt vigtigt for de klubber, der har fået DFU støttede aktiviteter for 2018 i budgettet, at deltage, da vi ændrer regnskabsstrukturen, og ønsker at alle får en god start.

 

DELTAGELSE:

Deltagelse er gratis

Tilmelding sendes til NNL@DFU.dk - Senest d. 27. januar 2018

HUSK for klubrepræsentanter - at skrive om I deltager i frokost

Vi ser meget frem til en udbytterig dag i godt selskab og hyggelige omgivelser.