Dansk Faldskærms Union har fået ny bestyrelse

Udover det fantastisk vejr, kraftcenterweekend hos FDK, og en masse andre faldskærmsaktiviteter, så blev den forgangne weekend også brugt på DFU's repræsentantskabsmøde.

Igen i år dannede Comwell Middelfart rammen for mødet, og under kyndig ledelse, så navigerede Rasmus Mackeprang repræsentantskabet igennem dagsordenen og de valg der er forbundet med mødet.

Næstformand Martin Bro Andersen, økonomiansvarlig Anders Bang og sportsudvalgsformand Lærke Mogensen havde inden mødet bebudet, at de ville stoppe i DFU's bestyrelse, hvilket betød nye ansigter og nye ideer og input til bestyrelsesarbejdet.

I løbet af mødet stod det klart, at der skulle gøres lidt ekstra for at få alle posterne besat, men det lykkedes og endda med nogle gode kandidater.

Derfor kommer DFU's nye bestyrelse til at se ud som følger:

  • Formand Louise Staal-Thomsen
  • Næstformand Søren Due-Hansen
  • Økonomiansvarlig Jørgen Funk
  • Teknisk sekretær Jens Pedersen
  • Formand for sportsudvalget Anders Krabbenhøft
  • Formand for aktivitetsudvalget Mikkel V. Petersen

1. suppleant - Peter Enggaard
2. suppleant - Natascha Enoch-Larsen

Samtidigt så skal der lyde en stor tak til Martin Bro og Anders Bang for deres indsats for det danske faldskærmsmiljø, men en endnu større tak skal der lyde til Lærke Mogensen for hendes kæmpe indsats for at strukturere DFU's talent og elitearbejde igennem de seneste 2 år, hvilket har været et stort og omfattende arbejde.
Hvilket betyder, at vi nu står foran et seriøst skifte inden for talent- og elitearbejdet, som vil blive forankret på DFU's kraftcentre af vores landstrænere, og det setup vi er i færd med at bygge op. Det hele er bygget op omkring DFU's talent og elitepolitik, som der blev udarbejdet i 2020, hvor omdrejningspunktet er - mere seriøs sport i sporten.