Der er ledige poster i DFU’s bestyrelse - skal du med på holdet?

Vores formand Flemming Olsson har valgt at stoppe som formand. Bestyrelsen peger derfor på næstformand Louise Staal-Thomsen til at overtage formandsposten. AU-formand Jacob Sparvath har også valgt at stoppe i bestyrelsen. Desuden har Stefan Olsen meldt ud, at han ikke længere kan fortsætte som 1. suppleant.

Valget bliver afholdt til det årlige repræsentantskabsmøde d. 14. marts 2020 på Comwell Hotel i Middelfart.

Poster på valg:

  • Formand: 2-årig periode. Bestyrelsen peger på nuværende næstformand Louise Staal-Thomsen
  • Næstformand: Potentielt 1-årig periode hvis Louise Staal-Thomsen vælges som formand.
  • AU-formand 2-årig periode
  • 1. suppleant 1-årig periode

DFU’s formål

DFU´s formål er at skabe de bedste rammer for faldskærmssporten blandt andet ved at:

  • repræsentere dansk faldskærmssport officielt
  • arbejde aktivt for højnelse af sikkerheden i faldskærmssporten
  • understøtte samarbejdet i de enkelte DFU klubber og på tværs af DFU klubber
  • understøtte tiltag der fremmer mangfoldigheden og frivillighed i faldskærmssporten
  • understøtte tiltag der højner elitekulturen i faldskærmssporten.

Bestyrelsens opgaver

Alle i bestyrelsen er overordnet ansvarlig for at målsætninger og deadlines i DFU’s 4-årige strategi overholdes og rapporteres til DIF.

Der arbejdes med fire strategispor:

1.       DFU vil vækste igennem fastholdelse af klubber og medlemmer

2.       DFU vil fastholde, udvikle og optimere antallet af faciliteter

3.       DFU vil udvikle instruktøruddannelse og sikkerhed som største og vigtigste faktorer

4.       DFU vil styrke den røde tråd fra udøver til talent og elite

Du kan læse strategien her:

https://www.dfu.dk/sites/default/files/oplaeg_til_valg_af_strategisk_spor_final.pdf

Tag endelig fat i kontoret på dfu@dfu.dk eller svar tilbage på denne mail, hvis du har spørgsmål eller er interesseret i at stille op. Du er også velkommen til at kontakte bestyrelsesmedlemmerne for at høre om deres opgaver. Kontaktoplysninger findes på DFUs hjemmeside, hvor du også kan læse lidt om opgavefordelingen i bestyrelsen: https://dfu.dk/sites/default/files/bestyrelsens_opgaver_2018.pdf