DFU’s Sportsudvalg åbner op for ansøgninger til talentprojekterne 2020

DFU ønsker en stærk og ambitiøs talent og elite, som kan repræsentere Danmark i nationale og internationale konkurrencer og aktiviteter, samt inspirere og træne breddemassen.
Elite‐ og talentmiljøet skal være under konstant udvikling, og bidrage til at der skabes sammenhængskraft mellem dem og bredden, som afspejler DFUs vision om en rød tråd fra ”Rookie til rockstar”.

Derfor har DFU's bestyrelse afsat mere end 225.000 kr til fordeling mellem de 5 discipliner til talentudvikling.
Disciplintalentpladserne består af nedenstående antal springere:

  • Wingsuit – 3 pers.
  • Freefly ‐ hold af 3 pers.
  • FS ‐ hold af 5 pers.
  • Præc ‐ hold af 5 pers.
  • CP ‐ individuel 8 pers.

Det forventes derfor, at atleterne har ambitioner om at dygtiggøre sig internationalt, og benytte de indsamlede kompetencer og erfaringer til at bidrage med at udvikle nye atleter.

Deadline for ansøgning til et af talentprojekterne er 29. december 2019 - ansøgningen skal sendes til SU-formand@dfu.dk.

Læs meget mere i invitationen til talentprojekterne i 2020