DFU budget 2017

DFU’s formand fremlagde budget 2017 på Formands- og budgetmøde lørdag d. 19. november 2016 på Comwell Korsør for de fremmødte klubber.

 

Igen i år har bestyrelsen modtaget mange gode input og forslag til aktiviteter, som i langt de fleste tilfælde er blevet honoreret med tilskud.

I forhold til de forventede indtægter, så skulle DFU’s bestyrelse finde besparelser for mere end 550.000 kr. for at ramme det budgetterede underskud på 150.000 kr., som bestyrelsen har accepteret på baggrund af de seneste par års regnskaber. Dette er endt op med et spændende og ambitiøst budget, hvor alle fem discipliner nu får både bredde- og elitestøtte, se vedlagte pdf-fil.

 

Kommentarer til budget 2017 og budgetprocessen 2018

Fællesstævner

En af de nye aktiviteter, som bestyrelsen har sat midler af til, er fællesstævner. Dette initiativ forventer bestyrelsen sig meget af, både i forhold til at støtte og løfte breddeaktiviteter for klubberne, men I høj grad også for at gøre det muligt for eliten at springe i Danmark, men der ligger blandt andet også muligheden for at hjælpe nye stævneledere i gang.

Nærmere information og præmisserne for disse fællesstævner vil publiceres på DFU.DK og dette udsendes til klubberne - dette forventes færdiggjort ultimo januar.

 

Budgetproces 2018

Det ligger allerede nu fast at budgetprocessen for 2018 bliver anderledes. Ny støttestruktur er på vej, hvilket betyder fokus på strategi, visioner og videreudvikling af DFU.

Dette skal bestyrelsen og administrationen til at arbejde med i første halvår af 2017 og klubberne vil blive inddraget.

Bestyrelsen har endvidere lagt vægt på initiativer i budget 2017, som afspejles i den strategiske aftale, der skal laves med DIF for 2018-2021.

 

Eventuelle spørgsmål til AU (aktivitetsudvalget) kan rettes til Helle Eriksen, DFU’s udviklingskonsulent eller Dennis Werenskiold, AU formand & spørgsmål der vedrører SU (Sportsudvalget) kan rettet til Anne Mine Møller Petersen, SU formand.

Se budget 2017 her..