DFU Corona news - gældende fra 21. maj

Danmark åbner mere op, ungerne starter så småt i skole, og indendørsidrætten kan starte op igen, og forsamlingsloftet er øget til 50 personer indendøre.

Det betyder, så at vi igen for alvor må betræde vores hangar, pakkesale og klubhuse, hvilket gør det noget nemmere at være springer og klub.

Men selvom vi nærmer os "normalen" mere og mere, så er der fortsat lidt snørklede vejen vi skal igennem, hvorfor I fortsat gerne må hjælpe hinanden og os selv..

Her er et udsnit af de regler der gælder for DFU, og da vi også er en indendørs sport, så er vi også underlagt disse krav:

  • Indendørs idræt - Forsamlingsloftet er hævet til 50 personer
    Da DFU primært er en udendørs idræt, men med fast brug for indendørs aktiviteter (hangar, pakkesal, klubhus etc.), så gælder samme regler som for indendørs idrætten
  • Udendørs idræt - Forsamlingsloftet er hævet til 100 personer
  • Mundbind, hjelm eller lignende i flyveren
  • Gyldigt Corona-pas (dog kun for personer over 18 år ved indendørs idræt) - og Corona-pas er ikke et krav for ledere og frivillige
  • Jf forhandlinger mellem folketingets partier, så skal der foretages stikprøvekontrol heraf.

I skal fortsat bære mundbind, og der skal fortsat sprittes af, og være sprit tilgængeligt - og det må I MEGET gerne huske hinanden på.

Det er vores allesammens ansvar.