DFU deltager også ved PIA i Reno

I disse dage deltager Bjarne Wahl Hansen, som pt vikarierer for Materiel Udvalgets normale formand, ved PIA (Parachute Industry Association). PIA er kongressen, hvor seriøse materielfolk og nationer deltager, og hvor nyt udstyr og grej vises frem, samt hvor vitale erfaringer og viden deles.
Bjarne beretter her lidt fra kongressen, og fortæller, at der er så mange indtryk og så meget vigtig viden og spændende udviklinger inden for sporten: "Der er back to back seminarer og noter i lange baner, og heldigvis er der også en del riggere herovre, så de hører om symaskine-vedligeholdelse, tandemreservepakninger, tråd, materialer og andet i den tungere grejende." Bjarne fortæller videre: "Jeg har brugt en del tid på safety aspects i sporten. Tendenser i form af Flocking (at flyve tæt i skærme, men hvor det ikke er CRW) og Angleflying - hvor Danmark i dén grad falder i med begge ben, hvor blandt en foredragsholder brugte udtrykket "The blind leading the blind", i særklasse mere uerfarne springere udsætter sig selv og andre for fare, ved ikke at kende tilstrækkeligt til sikkerheden og håndtering af hændelser." 

Igennem de seneste mange år har DFU prioriteret, at sende personer til PIA for at opsamle viden, som både i dag og på sigt kan højne sikkerheden og viden til grej og udstyr, så derfor er det naturligvis også vigtigt, at den udsendte materielperson noterer ned på livet løs, og kan dele den nyopsparede viden blandt materielfolk i Danmark.
Derfor er der også planlagt en række materielmøder lørdag d. 18. marts 2023 på Scandic Odense, så hvis du ikke allerede er tilmeldt, så find nyheden på DFU.DK, og se hvordan du tilmelder dig.

Men Bjarne har nogle fokusområder ved hans deltagelse på kongressen, og han fortæller her lidt hvad han bruger tiden på: "Jeg har stor fokus på sikkerheden og uddannelse, alt fra holdninger om at "alle skal have crw-kursus" for at lære om, hvordan vi gebærder os, når folk uheldigt kommer for tæt på os, eller måske ligefrem kolliderer med os under skærm, til angle flying, flocking og pilot uddannelse og håndtering af hændelser. Endvidere så er det utroligt spændende at høre oplæggene og budene på, hvor sporten er på vej hen. En af de ting som der fokuseres på er bedre brug af højdemålere, samt brugen af digitalt visende højdemålere til elever (og det kommer!).
Men noget af det der er rigtig spændende, er brugen af de nye teknologier, som virkelig kommer til at blive en del af udviklingen inden for sporten, og her er brugen af VR "Virtual Reality" en af de store ting som der tales om på kongressen. Der er virkelig meget ny teknologi på vej, herunder online flyveplansprogram både til 2D (hjemmeside) og VR, samt man kan flyve skærmen via mus og keyboard og bruge det i undervisning."

Men også udstyr på mennesker med forskellige fysiske udfordringer er noget af det nye, og som måske kan blive et nyt spændende indsatsområde for DFU.
Den opmærksomme faldskærmsspringer har opdaget, at ISC (Det internationale faldskærmsforbund/komitee) netop etableret et nyt udvalg, som nu gør det muligt at lave konkurrencer for folk med fysiske eller psykiske udfordringer. Der har blandt andet været afholdt en del konkurrence i tunneler i Frankrig i en anderledes konkurrenceform, som tager højde for disse fysiske eller psykiske handicaps. DFU følger naturligvis meget interesseret med i den udvikling.
Nedenfor kan du se et billede af udstyr som er udviklet til dette formål.

Dette er jo noget, som virkelig taler ind i de projekter, som DFU's bestyrelse har prioriteret, og som sekretariatet for alvor har sat sig for at inkludere i både uddannelsesøjemed, men også de muligheder der ligger i teknologien i forhold til vinteraktiviteter og fastholdelse af medlemmer. Potentialet inden for den digitale verden er enorm, og måske ligger "faldskærmsgaming" også og lurer ude i fremtiden.

Bjarne slutter af: "Der er meget grej til militæret, eksempelvis kæmpe opstillinger hvor man også via VR kan simulere fritfald, træne fritfald position, træk af skærm, nødprocedure og flyvning af skærm. Det ligner noget man ikke gider spørge om prisen på, da det givetvis i dag ikke rentabelt civilt, men det er jo nok kun et spørgsmål om tid, så bliver dette nok også tilgængeligt for den civile del. Men inden for en kortere tid, så vil vi se en ny type højdemåler, en laser afstandsmåler med to toner. Den måler afstanden til objekter, armeret sig selv i 80 fod, hvor den begynder at måle. Når man når til en given højde, hyler den så man trækker skærmen an i halve brems, kaldet '1' når man taler radio, og en hyletone mere når man skal flares igennem. Dette har været testet på ca. 13.500 militær-elevspring, og dataen er enestående, da der kun har været én fraktur på nedre ekstremiteter. Det er en 96% reduktion.

Bjarne har mødt flere store faldskærmslegender på kongressen, hvor Bjarne fik taget et billede med den helt store "rockstar" Bill Booth. Han er manden som blandt andet opfandt 3-ringsystemer, tandem drogue, BOC og flere andre ting.

Derudover så deltog Bjarne et foredrag med Jay Stokes, som er tandemeksamineruddanner, og som DFU benyttede til eksaminerundervisning i Danmark for nogle år siden, hvor blandt andet den ene af DFU's nuværende tandemeksaminer deltog.

Vi glæder os til at få Bjarne hjem, hvor han, som nævnt ovenfor, skal dele sin nye viden og erfaringer med resten af materielmiljøet på den store materieldag lørdag d. 18. marts i Odense.