DFU har fået ny bestyrelse

Da det ikke lykkedes, at få besat alle poster i DFU's bestyrelse på det ordinære repræsentantskabsmøde d. 11. marts 2017, så blev der indkaldt til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, der blev afholdt i går, tirsdag d. 25. april 2017 på Scandic Odense. Mødedeltagelsen var igen stor, hvilket betød at 15 ud af DFU's 22 klubber var repræsenteret, hvilket er glædeligt for demokratiet
I den mellemliggende periode havde repræsentantskabet samlet flertal til et mistillidsvotum imod den tidligere bestyrelse, hvilket på mødet resulterede i, at der er kom et par yderligere nye bestyrelsesmedlemmer i DFU's bestyrelse. 

Derfor ser sammensætningen af DFU's bestyrelse nu således ud (kontaktoplysninger på bestyrelsesmedlemmer kan findes på DFU's hjemmeside):

Dennis Werenskiold, FDK, formand
Cilja Neumann, NFK, næstformand
Anders Bang, VAF, økonomisk ansvarlig
Jens Pedersen, WJ, teknisk sekretær
Anne Mine Møller Petersen, VAF, SU formand
Jakob Sparvath, CJ, AU formand

1. suppleant: Stefan Olsen, WJ
2. suppleant: Dorte Vilsgaard, HLF

Foran den nye bestyrelse ligger der en masse spændende opgaver, hvor DFU blandt andet skal have godkendt den strategiske aftale med DIF, som bliver DFU's arbejdsredskab de næste 4 år.

DFU's formand vil i den forbindelse sende en stor tak til Katrine Eriksen for sit mange årige arbejde for DFU's bestyrelse og medlemmer.

Læs referatet her -