DFU inviterer til strategi- og aktivitetsseminar

Første weekend i oktober står den traditionen tro i Strategi- og aktivitetsseminarets tegn i DFU.

2021 er naturligvis ikke nogen undtagelse – derfor inviteres DFU’s klubber og disciplinrepræsentanterne til seminaret i Idrættens hus 2.-3. oktober 2021. Seminaret starter lørdag kl. 10.

Bestyrelsen vil igen i år have sat strategien på dagsordenen, dog med fokus på de områder og opgaver der nu skal være med til at løfte den nye strategi godt fra land, og sætte fokus på udvikling af DFU ovenpå et par år, som har været begrænsende for idrætten.

DFU’s klubber skulle meget gerne inden mødet have ventileret i egne klubber, hvilke initiativer og udvikling der ønskes i 2022 i egen klub. Måske skal der arbejdes med klubbestyrelsesudvikling, men det kunne også være klubsamarbejder omkring storflystævner eller større elevkurser for at skabe synergier og udvikling. Vi skal endvidere have sat tryk på udviklingen af den røde tråd, så det tidligt er synligt, hvordan man som nyudklækket certifikatspringer, kan se, hvordan man kommer i en given retning mod den disciplin, som måske kunne være første stop henimod ens faldskærmskarriere.

I bedes venligst benytte denne formular når I skal registrere Jeres input til aktiviteter, som I også gjorde sidste år - https://forms.gle/FhXumK6y2wAYN5o69.

Se iørigt hvilke aktivteter der støttes og med hvilke beløb via linket her.

Derudover så skal der findes værtsklubber for afholdelsen af DM, hvilket primært omhandler Fritfaldsdisciplinerne og Canopy Piloting.
Der arbejdes nemlig på at Præcision bliver en del af DIF’s store DM-uge i Aalborg, som afholdes i uge 25.

Tilmelding senest søndag d. 19. september, der må I gerne oplyse, hvem der kommer fra klubben eller som disciplinrepræsentant, samt hvem man ønsker at sove sammen med, da vi har booket en del dobbeltværelser i Idrættens hus.
Agenda udsendes når vi kommer nærmere afholdelsen af seminaret.

DFU’s bestyrelse glæder sig enormt til at se Jer.