DFU leder med "lys og lygte" efter 1. hjælpsinstruktører

DFU har indført nye skærpede regler i forhold til faldskærmsrelaterede 1. hjælpskurser for at højne kompetencerne inden for den livreddende førstehjælp, primært blandt DFU’s instruktørstab.

DFU ønsker at tilbyde 1. hjælpskurser regionalt, i det omfang det er muligt, så derfor rækker vi ud til DFU’s medlemmer.

Er der 1. hjælpsinstruktører blandt DFU’s medlemmer eller kender du nogen 1. hjælpsinstruktører, som er godkendt via Dansk førstehjælpsråd, og er villige til at udbyde 1. hjælpskurser til DFU’s medlemmer, så er der en mulighed for at udbyde disse kurser til DFU-medlemmer.

Kender du nogen, så kan du tage kontakt til DFU’s administration via DFU@DFU.DK med kontaktoplysninger på vedkommende.