DFU repræsentantskabsmøde 2017

Hermed publiceres 1. indkaldelse til DFU’s repræsentantskabsmøde 2017 der i år afholdes lørdag d. 11. marts 2017 fra kl. 10 på Comwell Middelfart, se venligst vedlagte indkaldelse.
Indkaldelsen er ligeledes i dag udsendt til DFU repræsentskabet samt øvrigt indbudte personer.

Indkomne forslag til repræsentantskabsmødet skal sendes til DFU@DFU.dk - senest d. lørdag d. 11. februar 2017.

Derudover så bedes I iøvrigt venligst notere Jer de forskellige deadlines i indkaldelsen - se indkaldelsen her.

DFU Strategimøde & workshop
I forlængelse af DFU’s rep.møde 2017 opfordres repræsentanterne fra klubberne samt de personer fra DFU, der har meldt sig til det videre arbejde med tilblivelsen af DFU’s strategi 2018-2021 til at blive til dialogmøde og workshop. Mødet starter umiddelbart efter rep.mødet og afsluttes med en let aftensmad kl. 17.30.

Senest d. 25. februar 2017 vil følgende blive udsendt fra DFU’s administration:

  • Dagsordenen for mødet,
  • Samlet klubstemmetal
  • Årsberetninger,
  • Revideret regnskab for 2016 og budget for 2017,
  • Samt evt. indkomne forslag og notater

Deadline for tilmelding til mødet er d. 25. februar 2017, samt præcisering af hvem der er klubbens repræsentant gøres via linket - tilmelding til DFU’s rep. møde 2017.