DFU skal arbejde med nyt strategispor

Helt ekstraordinært for et specialforbund under DIF har Dansk Faldskærms Union fået godkendt et nyt spor i strategien 2024-2025. Dette ser vi som et skulderklap til forbundets og klubbernes arbejde.

Det nye spor er udviklet af DFU’s kontor og bestyrelse i samarbejde med DIF, men tager udgangspunkt i grønne ideer, der spirer i klubberne. Med sporet ’DFU tager ansvar’ vil vi vise, at faldskærmsidrætten tager ansvar ved at udvikle sig en mere grøn retning og vil være med til at mindske klima- og miljøaftrykket.

Med afsæt i ESG vil vi styrke faldskærmssportens fortsatte legitimitet ved at tage samfundsansvar. Fordi DFU skal være relevant i samfundet og være en attraktiv organisation for både medlemmer, frivillige, ansatte, kommuner, fonde og øvrige samarbejdspartnere. ESG står for Environment (miljø), Social (samfund) og Governance (ledelse).

Her tænker vi både på mere energirigtige flyhangarer og klubber, mere biodiversitet på pladserne, grøn luftfart og en sund økonomi i foreningerne. Så faldskærm følger med tiden, og vi også i fremtiden kan komme i luften og springe i faldskærm på himlen.

Ved at tage et socialt ansvar vil vi sikre, at idrætten tilbyder gode, sunde fællesskaber. Idræt er med til at give mennesker et meningsfuldt liv, og det betyder noget at mærke, at man er med i et fællesskab.


Med det nye spor glæder vi os til sammen at springe ind i fremtiden! 
 

Første flyv i den nye strategi
De første skridt i den nye strategi er, at faldskærmsklubbernes bestyrelser vil modtage en temperaturmåling på ESG, som kan samle sammen på de gode ideer og initiativet ude i klubberne. Her kan klubberne komme frem med deres holdninger til ESG-emnerne, og hvordan DFU bør prioriterer i dem. 

 

Her kan du læse DFU's nye strategispor: DFU tager ansvar