DFU strategi 2018-2021 indstilling til DIF

Så blev det den 1 juni 2017 og en hård deadline for indstilling af endelig strategiaftale til DIF for sikring af støttemidler de kommende 4 år.

DFU har tidligere været støttet på baggrund af antallet af afholdte aktiviteter, uddannelse mv. efter DIF (Danmarks Idræts Forbund) fordelingsnøgle. Forskellen er nu, at der nu er udarbejdet en plan for, hvad DFU bl.a. gerne vil udvikle og sikre fremadrettet. Dette arebejde vil DFU derigennem bliver støttet "på forhånd", så længe, at DFU når de overordnede resultatmål. Resultatmålene og delmål for hver af årene er således pejlemærker for forsat at få støtte for det kommende år gældende for alle 4 år (2018-2021). 

Strategiaftalen har været igennem en længere proces, som de fleste i DFU nok efterhånden har hørt om (og ellers så spørg din klubformand :-)). Processen startede i juni 2016 med de første indledende møder mellem DIF og DFU bestyrelse og administration. I september afholde DFU både udvaglsseminar for disciplinerne og miniseminar for klubberne, oktober stod den på klubudviklingseminar. I november skulle de endelige spor, som DFU gerne ville arbejde efter, indstilles til godkendelse i DIF.

LINK: DFU strategi spor 2018-2021

Sporene blev godkendt i starten af december, og herefter blev de næste tanker og skridt taget til den samlede aftale.

I marts nedsattes en lille arbejdsgruppe bestående af DFU administration, Anne Mine Petersen, Martin Halfer, Michael Arthur Brodersen og Mie Jusjong. Arbejdsgruppens formål var at sikre, at den kommende strategiaftale var anvendelig, tilgængelig og opnåelig for den bedst mulige sikring og udvikling af DFU. Derfor var det rigtig godt at have både noget DFU bestyrelsesviden, noget stratetisk tilgang og udarbejdelse, den nyere springers input og den mere erfarne klub- og disciplinspringer med i gruppen. Der blev holdt i alt 4 fysiske møder og dertilhørende mailkorrespondance.

I maj måned blev det hele samlet og gennemgået med DIF konsulent, som igennem hele processen har støttet med sparring og kommentering. DIF konsulenten har nu et godt kendskab til DFU og solidt grundlag for at indstille oplægget til den samlede strategiaftale.

Deadline var at aflevere inden 1 juni, altså den hårde deadline for indstilling af DFU strategiaftale 2018-2021, som blev fremsendt d. 30 maj til DIF konsulenten (altså i god tid :-))

Og hvad kommer det så til at betyde for DFU, for aktiviteterne, for klubberne, for DIG som medlem?

Meget af det der forsat skal gøres, kender de fleste DFU medlemmer i forvejen, så det er ikke en "bunden i vejret" på hele unionen!

Nogle af de nye fokusområder bliver:

SPOR 1: DFU vil vækste igennem fastholdelse af klubber og medlemmer

 • Bredere mangfoldighed bl.a. i form af flere kvinder i sporten (med flere kvinder formentlig også flere mænd og deraf flere legekammerater at dyrke idrætten med), men også ift. bl.a. alder.
 • Bedre forståelse og udvikling af det frivillige engagement i klubber, udvalg og union
 • Flere og bedre samarbejder mellem klubber især men også for discipliner og udvalg samt eksterne partnere
 • Udvikling af aktiviteter hele året igennem i klubber og union

SPOR 2: DFU vil fastholde, udvikle og optimere antallet af faciliteter

 • Udvikling og optimering af de nuværende 17 springpladser, hvor det er muligt
 • Mere kapacitet i form af flysamarbejder og storflystævner
 • Bedre forankrede samarbejder for luftrummets bedst mulige benyttelse både på flyvepladser, unioner og myndigheder
 • Ny støjmåling for bedre forhandlingsgrundlag for miljøgodkendelser og antal operationer (den seneste er fra 1997, som trænger til en opdatering) samt tilskud til klubber, som ønsker at støjreducere deres fly.
 • Oprettelse af vindtunnelklub for flere medlemmer, bedre træningsmuligheder, mangfoldighed, talentudvikling

SPOR 3: DFU vil udvikle instruktøruddannelse og sikkerhed som største og vigtigste faktorer

 • Implementere E learning på alle teoretiske områder, hvor det er muligt (skaber bedre vilkår for forberedelse og sparer frivillig tid for både IU, MU, discipliner på uddannelsesområdet og skaber mere ensartede indlæring og vilkår for sikkerheden)
 • Gennemgå de adminstrative arbejdsgange for IU, MU, teknisk sekretær samt adminstrationen
 • Bredere mangfoldighed på instruktør, materiel og sikkerehedsområdet i form af flere kvinder (som derved hænger sammen med tiltagene i spor 1)
 • Få flere instruktører generelt men især på AFF siden

SPOR 4: DFU vil styrke den røde tråd fra udøver til talent og elite

 • Udvikle, fastsætte og forankre sportsfaglig ledelse
 • Skabe bedre sammenhæng fra bund til top i alle discipliner "fra rookie til rockstar"
 • Bedre benyttelse af danske (elite)springeres viden og kompetencer (træneruddannelse)
 • Udvikling af træningsmiljøer for disciplinerne og et DFU kraftcenter

Alt i alt en meget ambitiøs plan for de kommende 4 år, som i den grad vil styrke idrætten som helhed i DFU med forsat økonomisk støtte fra DIF. Hvis du er blevet nysgerrig efter at se det samlede oplæg, så klik på linket herunder.

LINK: DFU strategiaftale 2018-2021 indstilling 

Stor tak til alle som har bidraget igennem hele processen på vegne af DFU.