DFU's budget 2018

DFU's bestyrelse præsenterede i denne weekend budget 2018 for de fremmødte klubrepræsentanter ved årets Formands- og budgetmøde, som blev afholdt på Comwell Middelfart.

12 klubber var repræsenteret og deltog aktivt i dialogerne omkring DFU's fremtid, som budget og emner netop tog udgangspunkt i.

Bestyrelsen ønsker aktivt at delagtiggøre klubberne i de udfordringer og emner, som bestyrelsen fremadrettet skal prioritere.  

Budget 2018 afspejler i høj grad DFU's nye strategi, som vil blive det vigtigste styringsredskab for DFU de næste 4 år. Bestyrelsen vil gerne takke både klubber og udvalg for nogle gode, gennemarbejdede og kreative budgetinput, som afspejler mange af de samme tendenser, som er samarbejde mellem klubberne, storflystævner og fokus på disciplinudvikling. Hvis ellers vejrguderne er med klubberne, så kan DFU's medlemmer ser frem til et fantastisk år med en masse udviklende aktiviteter til gavn for hele alle.

Link til DFU's budget 2018.