DFU's FB'er og vedtægter er netop blevet opdateret

DFU's FB'er og vedtægter er netop blevet opdateret

DFU’s vedtægter og FB’er er nu blevet opdateret og er publiceret på DFU.DK.

Rettelserne i FB’eren ses primært i forhold til følgende områder:

Organisatorisk omlægning af udvalgsstrukturen med nedlæggelse af disciplinudvalg

Nye krav udover springantal for erhvervelse af D- og E-certifikat

Åbnet for forsøgsordning med BOC under hele grunduddannelsesforløbet

Indlagt nyt krav om præcisionslandinger under grunduddannelsen

Udvidet fristen for ompakning af reserver i certifikatgrej, så den følger fristen for årskontrol.