DFU's Formands- og Budgetmøde

Så er der netop indkaldt til et af årets vigtigste møder i DFU.

DFU’s formands- og budgetmøde, der i år afholdes på Comwell Korsør, lørdag d. 19. november 2016 - indkaldelsen er udsendt pr. mail til DFU's klubformænd og DFU’s bestyrelse.

Foreløbig agenda for mødet kan du se i vedlagte fil - endelig agenda præsenteres på mødet, men der vil som altid være en masse af spændende og brugbar viden.
DFU’s kommende strategi vil blandt andet blive gennemgået - strategien vil blive grundlaget for DFU’s økonomiske støtte fra DIF og indeholde DFU’s pejlemærker de næste 4-5 år.

Tilmelding er dog nødvendig af hensyn til plads og bestilling af forplejning, derfor skal DFU’s administration have besked om deltagelse, senest onsdag d. 9. november 2016.  Tilmeldingen bedes sendt til DFU@DFU.dk.

DFU’s bestyrelse opfordre alle klubber til at prioritere dette mødet samt at stille med repræsentanter, hvis ikke formanden selv deltager. I er velkommen til at stille med op til 2 personer fra klubben.