DFU's repræsentantskabsmøde 2019 - materialet er nu udsendt

Materiale til DFU’s repræsentantskabsmøde er i dag afsendt fra DFU's kontor til DFU's repræsentantskab.

Mødet afholdes lørdag d. 16. marts 2019 fra kl. 10 på Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart.

I materialet finder du sammensætningen af repræsentantskabet, dagsordenen for mødet, årsberetningerne, regnskab for 2018, budgettet for 2019, forslag fra DFU’s bestyrelse samt notat fra DFU’s interne revisorer.

Materialet er lige sendt i mail til DFU's klubformænd.
HUSK - det er vigtigt, at I klubber møder op på repræsentantskabsmødet både i forhold DFU’s demokratiske proces, men i høj grad også fordi bestyrelsen ønsker at adressere flere emner på mødet, som gerne skulle løfte DFU videre, herunder bestyrelsens forslag til samarbejdsaftale mellem DZDK og DFU.

Læs materialet her

Vel mødt