DFU's studentermedhjælper: Tak for denne gang

DFU's studentermedhjælper Freja Pjetursson stopper på DFU's kontor, og det er vi super kede af og sure over:-)
Men Freja har den sidste tid brugt lidt energi på, at komme med sit syn på de muligheder og udfordringer der ligger foran DFU, så læs med nedenfor - virkelig spændende iagtagelser som vist "rammer skiven helt præcist".

Samtidigt vil vi gerne sige 1000 tak for din indsats, og pøj pøj på din videre færd - du har givet os en masse gode og konstruktive indspark.

Min uddannelse lakker mod enden, og derfor har jeg valgt at opsige min studentermedhjælperstilling i DFU. Som afslutning vil gerne tage dig med på min udviklingsrejse i DFU gennem de små 3 år, jeg har været her, og give mine bud på de potentialer og udfordringer DFU står overfor. Det kommer også til at omhandle mine fremtidsperspektiver på frivillighed. Husk faldskærm og hjelm - flyveren letter om lidt.

Starten

Jeg husker stadig min første dag på ”kontoret”. 30. november 2019. Det var to dage før min fødselsdag, hvor jeg var med på et fundraising kursus i Jylland med omkring 10-15 håbefulde, ansøgningsparate faldskærmsspringere samt resten af administrationen, Nikolaj og Gregers. En lidt ældre dame, Lone, gennemgik fundraisingens ABC med fokus på salgstalen, samarbejdsfelter, interessenter og en strategi for ”Den gode ansøgning”. Til den weekend blev jeg uformelt introduceret til de tre F’er, som er omdrejningspunktet for medlemmerne i faldskærmssporten: Frit fald, fællesskab og et par gode øl.

Få måneder efter jeg startede ramte corona-krisen. I dag er der en anden krise som truer sporten: energikrisen. Det rejser spørgsmål om hvad er DFU’s fremtidsudsigt? Og hvilke handlemuligheder har DFU?

DFU’s udfordringer

Vores samfund er kendetegnet ved, at vi lever i et komplekst, accelererende og individualiseret samfund, hvor sociale medier aldrig holder fri. Det vidner om en verden, hvor vi konstant er på farten, og vi skal løbe hurtigere for bare at holde status quo i målet om at skabe et bedre samfund og et bedre liv. Vi værner derfor om vores tid. Det påvirker den måde vi dyrker idræt og sport på. Viljen til at lave frivilligt arbejde er nedadgående, og i DFU mærker vi det også. DFU mangler flere frivillige hænder, både til mindre og større forpligtelser som afvikling af events og DM’er, bestyrelsesarbejde og deltagelse i diverse udvalg. Det er særligt i og efter corona-krisen, at vi fik lejlighed til at reevaluere vores eksistensgrundlag og vores identitet ved at spørge os selv: ”Hvem er jeg?” og særligt ”Hvad vil jeg gerne bruge min tid på?”. 

Historisk bygger Danmarks foreningsidræt på demokrati, respekt og dannelse. Et statsligt perspektiv vil argumentere for, at foreningsidrætten er medvirkende til at styrke sammenhængskræften i samfundet gennem et aktivt, inkluderende civilsamfund, som har fokus på sundhed og velvære. I foreninger lærer folk om at tage ansvar, følge regler, acceptere og respektere andre i et demokratisk funderet fællesskab. Her er Danmark særlig i forhold til resten af verden. Vores samfund er i udvikling og er begyndt at ændre sig. Der er begyndt at sætte spørgsmålstegn ved, om vores idé om frivillighed romantiseres. Er måden hvorpå vi traditionelt driver foreninger den rette vej for os? Hvad skal vi holde fast i, og hvad skal vi inspireres af fra andre aktører?

I den proces skal vi spørges os selv om, hvordan kan vi som forbund og foreninger i fællesskab skabe et stærkt, trygt og inkluderende miljø? Vi skal lægge mere vægt på, hvordan vi bidrager til fællesskaberne, og det vi kan sammen, end på at fortælle om vores svagheder.

Potentialer for DFU

Vi ser ind i en virkelighed med flere megatrends, som kommer til at påvirke faldskærmssporten i mere eller mindre grad. Megatrends er stærke udviklingstendenser, der definerer både nutidens og fremtidens samfund. De er med andre ord vores viden om den sandsynlige fremtid. Her er det bæredygtighed og grøn omstilling samt digitalisering og automatisering, som DFU er nødt til at forholde sig til. DFU skal kunne agere på forskellige digitale platforme med digitale værktøjer. Den teknologiske fremskridt muliggør, at flere administrative arbejdsopgaver og funktioner kan varetages smartere og spare tid for sekretariatet – hermed give mere rum for at tænke på udvikling af DFU end eksempelvis indtaste medlemmer manuelt. Da jeg startede, var en af mine arbejdsopgaver at indmelde vores medlemmer manuelt i vores medlemsdatabase, klubadmin. I kan forestille jer den store bunke af indmeldelsesblanketter som stod på mit skrivebord efter et stort elevhold havde været forbi Varde. Før den var på mit skrivebord, stod den på Nikolajs. I det seneste halve år er tandemerklæringerne ligeledes blevet digitaliseret. I fremtiden står certifikaterne for skud. Det skal DFU fortsætte med, og her bliver særligt VR-projektet et spændende og vigtigt kapitel for DFU.

Bæredygtighed og grøn omstilling fylder mere og mere på den politiske dagsorden. Virksomheder og organisationer kommer til at tage yderligere stilling til, hvordan de arbejder og opererer – her er idrætten ikke fredet. Selvom DFU ikke har en bæredygtighedsagenda i strategien, kan vi forvente at blive spurgt til, hvordan vi håndterer og gør os relevante i en samtid. Det er helt essentielt at støtte op om udviklingen. Kom gerne med bud til muligheder og forbedringer. Forandringer kan virke besværlige i starten, men potentialerne er store for DFU.

Afslutning

Til slut vil jeg gerne sige tak for denne gang. Der er to piloter og et crew som styrer flyveren i den rigtig retning. Jeg har fået en god faldskærm i bagagen, og er klar til at hoppe ud på nye eventyr. Pas godt på hinanden.

Freja