DFU's udviklingsseminar afholdes 14.-15.oktober

Så er vi nået til den tid på året, hvor de større møder i DFU ligger, og igen i år inviterer DFU’s bestyrelse til udviklingsseminar i Idrættens hus, og i 2023 bliver det igen det helt store omdrejningspunkt – udvikling og fokus på fremtiden.

DFU står på tærsklen til nogle større og spændende udviklingssteps i DFU, blandt andet arbejdes der benhårdt på digitalisering i DFU, hvor e-læring bliver et stort supplement og støtte til Jeres arbejde ude i klubberne. Vi er yderst tætte på, at kunne binde den sidste sløjfe på VR-projektet, og kan meget snart lancere DFU’s nye Virtual Reality video. Et arbejde der har pågået det seneste 6-8 måneder, og som er økonomisk støttet af midler fra DIF. Der ligger generelt nogle spændende virtuelle muligheder foran DFU, hvilket potentielt kan betyde bedre fastholdelse, supplement til faldskærmsuddannelse og større markedsføringsmuligheder, så dette glæder vi os enormt til.

Men en anden del af den store fornyelse skal ske igennem udviklingen af DFU’s nye økonomisk struktur, så DFU tager de rigtige udviklingstrin i øjenhøjde med Jer, klubberne.
Et led i dette arbejde er, at vi sammen skal kigge på vores brug af SU-midlerne, samt at vi løbende naturligvis skal justere vores støtte og økonomi. Derudover skal vi sammen evaluere den nye puljestruktur som DFU’s bestyrelse introducerede i 2023.

Derfor er det utrolig vigtigt, at I prioritere at deltage i DFU’s udviklingsseminar, og gerne med flere fra Jeres bestyrelse, og som altid er der overnatning for dem af Jer i Idrættens Hus, som har behov for dette.

Vi skal naturligvis nok sende et mere detaljeret program, når vi kommer tættere på seminaret, men hovedlinjerne er:​

  • Klima- og bæredygtighed ​- Bliver idrættens grønne omstilling et tilvalg eller et krav – kan DFU med fordel træde ind i dette?)​ Erfaringer fra idrættens verden?​
  • DFU's Digitalisering​ - E-læring og videobaseret uddannelse​ – intro til VR-projektet ​ og  markedsføring, sociale medier og skydive.dk
  • Samværspolitik​ - dialog omkring samværspolitik​ og introducering af et nyt tiltag
    • Spændende oplæg udefra: Anti Doping Denmark kommer og supplere vores dialoger
  • Ny økonomisk struktur ​- hvordan sikrer vi, at DFU til stadighed er en relevant idræt og at sikre klubberne autonomi, og at de har en sund økonomi.​

Vi glæder os enormt til DFU’s udviklingsseminar, hvor vi skal ha nogle gode, energiske og produktive dage sammen.

Invitationen til udviklingsseminaret er udsendt til klubberne 22. oktober, og vi vil som altid gerne vide, hvor mange I kommer - så deadline for tilmelding er fredag d. 6. oktober 2023, men vi tillader os naturligvis også at sende en venlig reminder, når vi nærmer os weekenden.